kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Nieuws

Aandacht voor kwaliteit fietsinfrastructuur tijdens werkbezoek provincie Drenthe

Gepubliceerd op 10 oktober 2022

In de reeks van werkbezoeken aan provincies bezocht directeur Eric Nijland op 4 oktober 2022 het Drents provinciehuis in Assen. Hij sprak daar met vertegenwoordigers van de provincie Drenthe en recreatieschap Drenthe, onder andere over de kwaliteit van de fietsinfrastructuur in het landelijk gebied. Gedeputeerde Henk Brink had tijd vrijgemaakt voor een deel van het overleg. Daarbij nam hij samen met directeur Dick Dijkstra van het recreatieschap persoonlijk de 4,5 ster in ontvangst van de Kwaliteitsmonitor 2022. Ook de Top 10 met aandachtspunten voor het recreatief fietsen kreeg hij persoonlijk uitgereikt. 

lees verder >

Persbericht - Veilig en aantrekkelijk fietsen vraagt om integraal beleid

Gepubliceerd op 06 oktober 2022

PERSBERICHT - Er is grote winst te behalen voor het recreatieve fietsen en meer algemeen, het fietsen in het landelijk gebied, door meer afstemming en samenwerking tussen de verschillende beleidssectoren en de gebieden. Koepelorganisatie Fietsplatform vraagt daarom samen met ANWB, Fietsersbond en wielersportbond NTFU om integraal beleid tussen beleidssectoren en gebieden. De gezamenlijke organisaties pleiten voor een integrale visie op fietsen en fietsinfrastructuur. Het appel maakt onderdeel uit van een bredere Top 10 met aanbevelingen voor het recreatieve fietsen, die de organisaties deze zomer presenteerden.

lees verder >

Vélo & Territoires brengt aanbod fietsroutes in Frankrijk in kaart

Gepubliceerd op 03 oktober 2022

Het fietsroutenetwerk in Frankrijk is flink in ontwikkeling. Steeds meer regio's zijn via bewegwijzerde routes te ontdekken, en ook onderling steeds beter met elkaar verbonden. Al vijftien jaar brengt Vélo & Territoires alle fietsroutes in kaart. Inmiddels is 76% van het geplande nationale fietsroute-aanbod voltooid. Vélo & Territoires laat zich daarbij inspireren door Nederland: "France is looking up to your work. So inspiring, it makes us want to progress." 

lees verder >

ToerismeTop 2022: op weg naar klimaatneutraal toerisme

Gepubliceerd op 29 september 2022

Wat zijn de grootste uitdagingen en belemmeringen op weg naar klimaatneutraal toerisme? De Nationale Toerisme Top bood handvatten om van gedachten te wisselen. Ook werd het koersdocument ‘Op weg naar klimaatneutraal toerisme’ gepresenteerd met o.a. de oproep om fiets- en wandelinfrastructuur te verbeteren. Ons aanvullend advies: zet steviger in op fietstoerisme in eigen land en op de fiets als duurzaam vervoermiddel. 

lees verder >

zichtbaar: 29 t/m 32 van de 845