Home » Cookiebeleid

Cookiebeleid

1. Algemeen

1.1 Dit is de privacyverklaring van www.fietsplatform.nl een website van Stichting Landelijk Fietsplatform. Stichting Landelijk Fietsplatform is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking plaatsvindt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. 1.2 Door www.fietsplatform.nl te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn. Indien u niet met deze privacyverklaring akkoord gaat, word u verzocht www.fietsplatform.nl niet te gebruiken.

2. Verwerking van persoonsgegevens

2.1 Stichting Landelijk Fietsplatform verwerkt persoonsgegevens van u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die Stichting Landelijk Fietsplatform van u verwerkt zijn onder meer: voornaam, tussenvoegsels, achternaam, email adres, adres etc. Tevens verzamelt Stichting Landelijk Fietsplatform: geografische locatiegegevens, loggegevens (IP-gegevens), cookiegegevens en apparaat informatie.

2.2 Stichting Landelijk Fietsplatform verwerkt de genoemde persoonsgegevens onder 2.1 wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven of wanneer er een overeenkomst is gesloten tussen u en Stichting Landelijk Fietsplatform. De genoemde persoonsgegevens onder 2.1 worden verwerkt voor de volgende doelen:

• Verstrekken en verbeteren van diensten
• Aanmelden voor de nieuwsbrief
• Het uitvoeren van zoekopdrachten
• Downloaden van (service)producten zoals publicaties.

3. Doorgifte aan derden
3.1 Alleen de personen die door Stichting Landelijk Fietsplatform zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te bewerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren hebben toegang tot uw persoonsgegevens.
3.2 Stichting Landelijk Fietsplatform kan voor de in deze privacyverklaring opgesomde verwerkingsdoeleinden een verwerker inschakelen, in dat geval zal zij een overeenkomst sluiten die erop toeziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
3.3 Voor het overige zal Stichting Landelijk Fietsplatform uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, op grond van een wettelijk voorschrift of in een noodgeval, voor zover dat naar het redelijke oordeel van Stichting Landelijk Fietsplatform in uw belang is.

4. Cookies
4.1 Om www.fietsplatform.nl goed te laten functioneren, maakt Stichting Landelijk Fietsplatform gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als een website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat u invult op de website voor een volgend bezoek, zodat bijvoorbeeld de inhoud van de website op de desbetreffende gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld.
4.2 De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op de websites van Stichting Landelijk Fietsplatform en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

5. Software tools en social media
5.1 Stichting Landelijk Fietsplatform maakt gebruik van diverse software tools zoals: Facebook Analytics, Google Analytics, Apple Analytics, Google Optimize, Hotjar, Appsee, Accountview, Mollie Payments en Mail Camp. Het kan zijn dat middels deze software tools persoonsgegevens worden verzameld. Stichting Landelijk Fietsplatform heeft daarop geen invloed. U wordt aangeraden de privacyverklaringen van deze software tools (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.
5.2 Op www.fietsplatform.nl zijn ook buttons opgenomen om www.fietsplatform.nl te delen op social media zoals Facebook van Facebook Inc., Twitter van Twitter Inc. en YouTube van YouTube LLC (“social media”). Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de social media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. Stichting Landelijk Fietsplatform heeft daarop geen invloed. U wordt aangeraden de privacyverklaringen van de social media (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verzamelen.
5.3 Software tools en de social media mogen de door hun verzamelde informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens (een van) hen verwerken. Het verwerken van persoonsgegevens en het verwerken van persoonsgegevens in overeenstemming met toepasselijke privacy wet-en regelgeving door de software tools en de social media is de verantwoordelijkheid van deze partijen. Stichting Landelijk Fietsplatform is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

6. Links naar en cookies op websites van derden
6.1 Op www.fietsplatform.nl zijn links naar websites van derden opgenomen. Wanneer u deze websites bezoekt, zijn de privacyverklaringen van deze derde partijen van toepassing. Stichting Landelijk Fietsplatform is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door derden mogelijk met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dan wel voor de cookies die worden gebruikt op deze websites van derden.

7. Je rechten met betrekking tot de verzamelde persoonsgegevens
(i) U hebt recht op inzage in uw gegevens. Hiervoor kunt u Stichting Landelijk Fietsplatform vragen welke gegevens zijn geregistreerd en waarvoor ze worden gebruikt.
(ii) U hebt het recht om de gegevens die Stichting Landelijk Fietsplatform van u heeft verzameld, te laten corrigeren, wijzigen of aanvullen indien deze onjuist dan wel onvolledig zijn.
(iii) U hebt het recht om te vragen wie er toegang heeft/ heeft gehad tot uw gegevens. U kunt Stichting Landelijk Fietsplatform vragen welke gegevens zijn geregistreerd en wie hier toegang toe heeft of heeft gehad.
(iv) In een aantal wettelijk bepaalde gevallen hebt u het recht om uw gegevens te laten verwijderen.
(v) In een aantal wettelijk bepaalde gevallen hebt u recht om minder gegevens door Stichting Landelijk Fietsplatform te laten verwerken.
(vi) In een aantal wettelijk bepaalde gevallen hebt u het recht uw gegevens bij Stichting Landelijk Fietsplatform op te vragen en over te laten dragen aan derden.
(vii) U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Landelijk Fietsplatform
(viii) U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudend orgaan.
(ix) Indien u zelf toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor kunt u een verzoek sturen aan Stichting Landelijk Fietsplatform via info[at]fietsplatform.nl

8. Bewaartermijn
8 .1 Stichting Landelijk Fietsplatform bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, tenzij zij op grond van wettelijke bepalingen verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. Op het moment dat Stichting Landelijk Fietsplatform uw gegevens niet meer nodig heeft en er geen wettelijke of andere noodzaak is om de gegevens te bewaren, worden uw gegevens verwijderd uit de systemen van Stichting Landelijk Fietsplatform, of zullen uw gegevens dusdanig worden bewerkt dat ze niet langer herleidbaar zijn naar u.

9. Beveiliging
9.1 Stichting Landelijk Fietsplatform heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder (i) opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups, (ii) toegang tot de eigen gegevens via een persoonlijk account door een unieke gebruikersnaam en wachtwoord alsmede (iii) betaling(sopdracht)en aan Stichting Landelijk Fietsplatform via een encryptie-protocol (SSL of TLS of vergelijkbaar)]. Ondanks dat Stichting Landelijk Fietsplatform alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van uw persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer.

10. Wijzigingen
10.1 Stichting Landelijk Fietsplatform behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Daarom word u aangeraden deze privacyverklaring regelmatig op www.fietsplatform.nl te controleren. Voortgezet gebruik van www.fietsplatform.nl na wijziging(en) houdt in dat u akkoord gaat met de gewijzigde privacyverklaring.

11. Contact
11.1 In geval van vragen, suggesties of klachten over deze privacyverklaring of andere aspecten van onze dienstverlening, kunt u contact opnemen met onze Functionaris gegevensbescherming via info[at]fietsplatform.nl.

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 8 juni 2019.

Blijf op de hoogte

van onze activiteiten en van fietsrecreatienieuws in het algemeen via onze b2b nieuwsbrief.

Volg ons