Home » Wat we doen » Landelijk routebeheer » Routedatabank

Routedatabank

Actuele recreatieve data op één plek

Het plannen en volgen van routes gebeurt steeds meer digitaal. Ontsluiting van digitale routeinformatie aan de consument is daarvoor essentieel. Maar ontwikkelaars van routeproducten moeten dan wel over actuele en kwalitatief hoogwaardige routedata kunnen beschikken. De Routedatabank ontsluit recreatieve data als open data voor derden. Zo zorgt hij voor efficiënt routebeheer en borging van routes in ruimtelijk beleid. Daarmee draagt de Routedatabank bij aan verhoging van het recreatieve routegebruik in Nederland.

Er zijn in Nederland tientallen beheerders van recreatieve routenetwerken. Iedere beheerder houdt het routeverloop op eigen wijze bij. Het aanbod van routedata is dus divers en gefragmenteerd. Voor samenvoeging ervan tot één landelijk bestand ontwikkelde het Fietsplatform de Routedatabank, die we nu samen met Wandelnet beheren. We vervullen daarbij de rol van makelaar en brengen vraag en aanbod bij elkaar. Want niet alleen het aanbod is divers, ook de vraag vanuit de professionele markt is dat.

Kwalitatieve betrouwbare fietsroutedata leveren op landelijke schaal vereist coördinatie. Wij doen dit door de data samen te voegen op basis van een uniforme kwaliteitsstandaard. Professionele verwerkers van routedata kunnen altijd beschikken over een actueel landelijk digitaal aanbod routedata. Te gebruiken als onderlegger, referentiedata, plandata of basisdata voor software. De consument ziet het resultaat terug in routewijzigingen, navigatieapps en bouwplannen.

Recreatievormen

Binnen de Routedatabank werken we samen met Wandelnet, Wielersport-bond NTFU en KNHS. Ieder heeft een eigen database met actuele routedata. Samen voorzien we in één centrale plaats voor routedata van fietsen, wandelen, mountainbiken en paardrijden.

Beschikbare data

Beschikbare data in de Routedatabank zijn onder meer LF-routes, regionale fiets- en wandelnetwerken, LAW’s, Streekpaden, NS-wandelingen, MTB- en ruiterroutes. Voor beleidsdoeleinden zijn alle data vrij beschikbaar. Voor publieksdoeleinden gelden voor sommige regio’s nog beperkingen.

Actualiteit

We benaderen regionale beheerders actief om de meest recente brondata te verzamelen. Tegelijk faciliteren we dat ook fietsers feedback kunnen geven op de kwaliteit van die routedata via meldpuntroutes.nl. Het stimuleert eigenaren van de data om deze up-to-date te houden.

Gebruikersgroep

De gebruikersgroep is breed: van gemeenten, onderwijs-instellingen en belangen-behartigers tot cartografen en appbouwers. PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart), Atlas voor de Leefomgeving en NDW (Nationaal Dataportaal Wegverkeer) putten ook uit de Routedatabank.

Vier routevormen, één databank

Fietsplatform en Wandelnet beheren samen de Routedatabank. Alle recreatieve fietsroute- en wandelroutedata is beschikbaar. Dankzij samenwerking met Wielersportbond NTFU en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie KNHS zijn ook de mountainbike routes en ruiterroutes ingebracht.

Lees ook

Blijf op de hoogte

van onze activiteiten en van fietsrecreatienieuws in het algemeen via onze b2b nieuwsbrief.

Volg ons