Eerder berichtten we al over onze geslaagde pilot voor stroomlijning van de fietsroutedata in de landelijke Routedatabank. De pilot omvatte drie werksessies met een representatieve groep van route(data)beheerders. Hij was vooral gericht op het uniformeren van aangeleverde data. Dat aanleveren gebeurt nu op verschillende manieren; soms zelfs nog op papier. Dit vraagt veel handwerk en is foutgevoelig.  

Actueler, betrouwbaarder, efficiënter

Binnen de pilot is ter verbetering een ICT-oplossing getest en positief bevonden. Het gaat om de zogenoemde netwerktool. Deze tool is eerder op initiatief van collega-organisatie Wandelnet ontwikkeld. De tool kan ook een grote slag maken in verwerking van fietsroutedata: actueler, betrouwbaarder en efficiënter. Hij controleert en corrigeert automatisch de door regio’s aangeleverde data, met slechts een hele kleine foutmarge. Na implementatie volstaat een kwaliteitscontrole en beperkte correctieslag. We zijn nu in afwachting van financiering voor de projectuitvoering. Een voorwaarde om verdere stappen te kunnen zetten.

Huidige situatie

Zicht hebben op een verbeterde stroomlijning van de fietsroutedata is fijn. Ook positief is dat we door inhuur van een specialist de achterstond in actualisatie van fietsroutedata via een vereenvoudigd proces handmatig hebben weggewerkt. Vanwege onderbezetting konden we eerder de gewenste actualiteit niet borgen.

Mede dankzij afnemers als Fietsknoop, RouteYou en Route.nl hebben we wel geconstateerd dat nog niet alle routebureaus al hun mutaties hebben aangeleverd. Incidenteel kan het dus nog voorkomen dat er een routelijn of fietsknooppunt niet klopt. We vragen netwerkbeheerders om bij constatering van fouten in het fietsroutenetwerk dit door te geven via Meldpunt routes.

John van Echtelt, coördinatie routedata en meldpunt

We blijven de actualiteit en kwaliteit van de fietsroutedata verder verhogen. Vanaf deze maand willen we – in lijn met het pilotadvies – de Routedatabank maandelijks actualiseren.

Vergelijkbare berichten