VRIJWILLIGERS CONTROLEREN LF-ROUTES EN verzamelen voorbeelden goede fietspaden
|

VRIJWILLIGERS CONTROLEREN LF-ROUTES EN verzamelen voorbeelden goede fietspaden

www.fietsplatform.nl › VRIJWILLIGERS CONTROLEREN LF-ROUTES EN verzamelen voorbeelden goede fietspaden

De komende weken gaan onze vrijwilligers weer op pad voor de jaarlijkse LF-routecontrole, ook wel de ‘schouw’ genoemd. Waar nodig en mogelijk zorgen ze ervoor dat de borden goed zichtbaar en leesbaar zijn. Dit jaar worden ook voorbeelden van goede fietspaden verzemeld.

25 jaar fietsknooppunten Nederland
|

25 jaar fietsknooppunten Nederland

www.fietsplatform.nl › 25 jaar fietsknooppunten Nederland

Een bijzondere dag: precies 25 jaar geleden opende Gewest Midden-Limburg als eerste Nederlandse regio een fietsknooppuntennetwerk. Fietsplatform droeg bij aan een verdere uniforme uitrol over het land en bewaakt de kwaliteit. Nu de fietsknooppunten in Nederland jubileren kijken we terug in de tijd, maar natuurlijk ook vooruit!

Herijking kwaliteitskader fietsroutenetwerken
|

Herijking kwaliteitskader fietsroutenetwerken

www.fietsplatform.nl › Herijking kwaliteitskader fietsroutenetwerken

Op 9 april organiseerden we een Vakberaad met en voor de routebureaus, specifiek over de herijking van het kwaliteitskader voor de fietsroutenetwerken. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst, met een waardevolle inbreng vanuit de routebureaus – het onderwerp leeft en de herijking voorziet in de behoeftes.

Inzet Routedatabank bij Omgevingsvisies

Inzet Routedatabank bij Omgevingsvisies

www.fietsplatform.nl › Inzet Routedatabank bij Omgevingsvisies

In de Routedatabank die wij samen met collega-organisatie Wandelnet beheren, staan zo’n 400 instanties gekoppeld; 75 daarvan gebruiken de data voor consumentendoeleinden. De toepassing van de data is heel verschillend. Bij een recente nieuwe aanvraag tot toegang kwam specifiek het gebruik voor Omgevingsvisies naar voren.

Update fietsroutedata in Routedatabank

Update fietsroutedata in Routedatabank

www.fietsplatform.nl › Update fietsroutedata in Routedatabank

Eerder berichtten we al over onze geslaagde pilot voor stroomlijning van de fietsroutedata in de landelijke Routedatabank. Ook positief is dat we door inhuur van een specialist de achterstond in actualisatie van fietsroutedata via een vereenvoudigd proces handmatig hebben weggewerkt.

Nuttige jaaroverleggen LF-routes

Nuttige jaaroverleggen LF-routes

www.fietsplatform.nl › Nuttige jaaroverleggen LF-routes

Afgelopen weken hebben we in vier online jaaroverleggen bijgepraat met stakeholders van de nieuwste LF-routes. In december was het LF Maasroute overleg, gevolgd door overleggen van de LF Zuiderzeeroute, LF Waterlinieroute en LF Kustroute in januari. Vertegenwoordigers vanuit provincies, gemeenten, routebureaus en DMO’s haakten aan.

Doorontwikkeling LF-routes

Doorontwikkeling LF-routes

www.fietsplatform.nl › Doorontwikkeling LF-routes

In 2017 is de kiem gelegd voor doorontwikkeling van de LF-routes: van een landelijk netwerk naar een set sterke langeafstandsfietsroutes. De landelijke dekking van regionale knooppuntnetwerken was een natuurlijk moment om het verouderde LF-netwerk aan te pakken. Waar staan we nu?