Home » Jubileum

nederland

25 jaar fietsknooppunten

Iedereen kent ze wel: de witte routebordjes met een groen cijfer. Niet verwonderlijk, want anno 2024 zijn er bijna 9.500 fietsknooppunten in Nederland. Het hele vasteland van Nederland, plus Waddeneiland Texel, is bedekt met een fijnmazig fietsroutenet waarbij je fietst van knooppunt naar knooppunt.

In 1999 was Midden-Limburg de eerste Nederlandse regio die het knooppuntfietsen omarmde. Fietsplatform heeft vanaf de start bijgedragen aan een uniforme uitrol en kwaliteitsbewaking.

“25 jaar fietsknooppunten in Nederland. Een mooi jubileum om bij stil te staan; bij het hoge gebruik en waardering ervan, en bij onze rol door de jaren heen. We hebben ons opgeworpen als ‘systeembeheerder’ voor de landelijke fietsroutestructuur in Nederland. Met een uniform, landelijk netwerk als resultaat, in nauwe samenwerking met de regio’s.”

Eric Nijland, directeur Fietsplatform

We besteden uitgebreid aandacht aan 25 jaar fietsknooppunten in Nederland.

Kijk eens welke klassieker we ontvingen van onze regiopartners van Hart van Limburg. Het aller-allereerste knooppuntbordje van die regio. Het is een herkenbaar beeld: een knooppuntbordje en LF-bordje op één paal – op de archieffoto dus nog het oude LF Maasroute bordje. Knooppuntroutes zijn vooral geschikt voor dagtochten; LF-routes voor vakantiefietsers

“Dat de uitrol van fietsknooppunten over Nederland in Hart van Limburg startte is een mooi gegeven. Er was toentertijd bij veel Nederlandse regio’s wat aarzeling, maar Gewest Midden-Limburg durfde de stap te zetten en heeft het knooppuntfietsen omarmd. En kijk eens naar het grote succes nu. Ons Routebureau Noord- en Midden-Limburg zorgt dat het netwerk er hier spik en span bij ligt – de basis voor veel tevreden fietsers. Samen met het Landelijk Fietsplatform maken we ons er sterk voor dat de fietser oneindig kan genieten van Nederland Fietsland.”

Giel Polman, directeur Limburg Marketing en Routebureau Noord- en Midden-Limburg
regionale fietsroutenetwerken
routebureaus
totale lengte
knooppuntnetwerken
fietsknooppunten in Nederland

Gestart in 1995

De bakermat van de knooppuntroutes zoals we die nu kennen ligt in Belgisch Limburg. Begin jaren 90 bedacht mijningenieur Hugo Bollen het systeem van de nummertjes. In 1995 is in Vlaanderen in de regio Kempen en Maasland het eerste knooppuntnetwerk geopend.

Over de grens

Na de start in Belgisch Limburg hebben de fietsknooppunten zich verspreid over vrijwel heel Vlaanderen. Inmiddels zijn ook in de Duitse grensregio’s en in Noord-Frankrijk al diverse knooppuntnetwerken. En ook in Denemarken introduceren ze de ingenieuze knooppunten.

knooppunten

Uitrol over Nederland

In 1999 was Midden-Limburg de eerste Nederlandse regio met een knooppuntnetwerk. Daarna rolde het netwerk over Nederland uit. Ook Waddeneiland Texel heeft fietsknooppunten. Het laatste stuk is in 2014
in Flevoland aangelegd: bij Lelystad, Dronten en Zeewolde. Het lijkt één groot landelijk netwerk, maar in werkelijkheid zijn het 37 regionale netwerken,
met verschillende beheerders, waaronder 18 routebureaus.

“De realisatie van het fietsknooppuntennetwerk heeft mooie ontwikkelingen op gang gebracht in Flevoland. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de toeristische overstappunten (TOP’s) die in elke gemeente op diverse plekken zijn gerealiseerd. Handige plekken om je auto te parkeren om daarna de fiets op te stappen voor het maken van prachtige fietsroutes die altijd lopen via het fietsknooppuntennetwerk. Een ander voorbeeld is de LF Zuiderzeeroute van maar liefst 434 km die voor een deel door Flevoland loopt. De route gaat onder andere langs Unesco Wereld Erfgoed Schokland en het bijzondere Waterloopbos.”

Gedeputeerde Harold Hofstra, provincie Flevoland

Meer weten?

Voor vragen over netwerkbeheer.

Eric Nijland
Directeur

“25 jaar fietsknooppunten in Nederland. Trots op onze bijdrage aan de uniforme uitrol over Nederland.”

Blijf op de hoogte

van onze activiteiten en van fietsrecreatienieuws in het algemeen via onze b2b nieuwsbrief.

Volg ons