Home » Over ons » Team

Over ons

Team

Elke dag werken we met een klein team aan fietsplezier in Nederland. Voor ondersteuning bij databeheer en onderzoek zetten we professionals in uit onze flexibele schil. En – heel waardevol – verspreid over het land zijn er zo’n 100 actieve vrijwilligers ons helpen bij de uitvoering van onze taken.

Anita Bakker

Communicatie

communicatie b2b en b2c, webbeheer, nieuwsbrieven, redactie, social media, bestuursvergaderingen

Corine van Wijk

Bureaumanager

secretariaat, boekhouding,
financiën, personele
aangelegenheden

Leon Hoogsteen

Productontwikkeling & PR

productontwikkeling, PR, uitgeverij,
web analytics, 
LF-weekendtochten,
Fietsers Welkom!, traptrip

Marina van Dijk

Belangen & beleidsbeïnvloeding

belangenbehartiging, beleids-beïnvloeding, communicatie, pers, social media en communitybuilding, coördinatie vrijwilligersinzet 

Flexibele schil kennis

Monica Wagenaar
De Afdeling Onderzoek

Eerste aanspreekpunt voor cijfers en onderzoek is directeur Eric Nijland. Specifieke opdrachten en onderzoeksvragen zetten we door naar Monica Wagenaar, onze professional uit de flexibele schil. Zij verzorgt onder andere de fietsvakantieonderzoeken.

“Ik richt me vooral op de vrijetijdssector en werk niet niet alleen voor Fietsplatform, maar ook voor Wandelnet, DMO’s, routebureaus, provincies en gemeenten.”


Flexibele schil routedatabank

John van Echtelt

Voor coördinatie van het beheer en doorontwikkeling van de landelijke routedatabank en het meldpunt hebben we ondersteuning van John van Echtelt.

“Vanuit mijn werk voor provincie Utrecht en Routebureau Utrecht ken ik de materie van fiets en wandelroutes al. Ook mijn GIS-achtergrond komt goed van pas.”

Blijf op de hoogte

van onze activiteiten en van fietsrecreatienieuws in het algemeen via onze b2b nieuwsbrief.

Volg ons