Home » Disclaimer

Disclaimer

Het Landelijk Fietsplatform doet zijn uiterste best om de kwaliteit van de informatie binnen deze website op peil te houden. Echter, de stichting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve informatie of (prijs) wijzigingen.

Niets van deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevens/bestanden en of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.

No part of this website may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

Blijf op de hoogte

van onze activiteiten en van fietsrecreatienieuws in het algemeen via onze b2b nieuwsbrief.

Volg ons