Home » Wat we doen » Landelijk routebeheer

ROUTEBEHEER

Actief als landelijk systeembeheerder

Nederland heeft zo’n 34.500 km aan bewegwijzerd fietsroutenetwerk. Ruim 3.700 km ervan is bewegwijzerd als LF-route, voluit Langeafstand Fietsroute. LF-routes zijn bedoeld voor meerdaagse fietstochten. Fietsers waarderen het gemak van één type routebordje over de lange afstand. Het beheer van de LF-routes ligt bij ons. Daarnaast waken we als ‘systeembeheerder’ over de uniformiteit van de regionale fietsroutenetwerken. Het beheer hiervan ligt bij de netwerkbeheerders, meestal routebureaus.

Ons land is bedekt met fijnmazige regionale fietsroutenetwerken. Het lijkt één landelijk netwerk van knooppuntroutes, maar in de praktijk zijn het 37 regionale netwerken die op elkaar aansluiten. De LF-routes lopen daar als het ware overheen en doorkruisen meerdere provincies. Enkelen zijn onderdeel internationale EuroVelo route en lopen door over de grens.
Zowel de knooppuntroutes als de LF-routes zijn in twee richtingen bewegwijzerd. Meestal hangt een bordje aan een paal. In het buitengebied zie je de bordje vaak op een bermplank.

Voor het beheren van routes is actuele en complete routedata cruciaal. Wij hebben daarvoor een databank opgezet met fietsroutedata. Al snel kwam daar dankzij samenwerking met Wandelnet ook wandeldata bij. NTFU en KNHS brengen mountainbikeroutes en ruiterroutes in de Routedatabank onder.

De Routedatabank is gekoppeld aan het Meldpunt routes. Dit beheren we ook samen met Wandelnet. Via meldpuntroutes.nl kunnen fietsers en wandelaars doorgeven als er iets mis is op hun route. Meldingen gaan automatisch naar de juiste onderhoudsinstantie.

Meer over routes en data

LF-routes in beheer

Beheer, bewaking kwaliteit en regelen onderhoud van de Langeafstand Fietsroutes ligt bij ons.

Fietsroutenetwerken

Ons land heeft 37 fietsroute-netwerken, beheerd door de regio. Wij zorgden voor uniforme uitrol ervan.

Routedatabank

Voor professionals is data voor fietsen, wandelen, mountainbiken en paardrijden beschikbaar.

Meldpunt routes

Fietsers en wandelaars kunnen melden wat er mis is op hun route. De netwerkbeheerder pakt het op.


Dit hebben we al bereikt

Nederland als beste fietsland van de wereld. Die ambitie maken we graag waar. Sinds onze oprichting in 1987 hebben we een flinke stempel gedrukt op het fietslandschap. We zorgden voor:


Uniforme uitrol knooppuntnetwerken

Een landsdekkend netwerk van 37 regionale fietsroutenetwerken. Wij borgden de uniformiteit bij de uitrol over Nederland.

Hoogwaardige langeafstandsfietsroutes

LF-routes zijn de mooiste vakantieroutes door Nederland. Fietsers waarderen de afwisseling en het gemak.

Landelijk databeheer routes

Op één centrale plek beheer van routedata voor fietsen wandelen mountainbiken en paardrijden.

Meer weten?

Voor vragen over routebeheer.

Eric Nijland
Directeur

“Het gemak van de doorgaande bewegwijzering met één herkenbaar routebordje. We horen zo vaak dat fietsers dat waarderen.”

Blijf op de hoogte

van onze activiteiten en van fietsrecreatienieuws in het algemeen via onze b2b nieuwsbrief.

Volg ons