Home » Wat we doen » Landelijk routebeheer

ROUTEBEHEER

Actief als landelijk systeembeheerder

Nederland heeft zo’n 34.500 km aan bewegwijzerd fietsknooppuntnetwerk. Ruim 3.700 km van deze routes is ook bewegwijzerd als LF-route, voluit Langeafstand Fietsroutes. LF-routes zijn bedoeld voor meerdaagse fietstochten. Fietsers waarderen het gemak van één type routebordje over de lange afstand. Het beheer van de LF-routes ligt bij ons. Daarnaast waken we als ‘systeembeheerder’ over de uniformiteit van de regionale fietsroutenetwerken. Het dagelijks beheer van deze knooppuntnetwerken ligt bij de netwerkbeheerders, meestal routebureaus.

Ons land is bedekt met de fijnmazige regionale knooppuntnetwerken. Het lijkt één groot netwerk, maar in de praktijk zijn het 40 regionale netwerken die op elkaar aansluiten. De langeafstand LF-routes lopen daar als het ware overheen en doorkruisen meerdere provincies. Enkelen zijn onderdeel internationale EuroVelo route en lopen door over de grens.
Zowel de knooppuntnetwerken als de LF-routes zijn in twee richtingen bewegwijzerd. Vaak hangt een bordje aan een paal. In het buitengebied zie je de bordje vaak op een bermplank.

Voor het beheren van routes is actuele en complete routedata cruciaal. Wij hebben daarvoor een databank opgezet met fietsroutedata. Al snel kwam daar dankzij samenwerking met Wandelnet ook wandeldata bij. NTFU en KNHS brengen respectievelijk mountainbikeroutes en ruiterroutes in de routedatabank onder.

De routedatabank is gekoppeld aan het Meldpunt routes. Dit beheren we ook samen met Wandelnet. Via meldpuntroutes.nl kunnen fietsers en wandelaars doorgeven als er iets mis is op hun route. Meldingen gaan automatisch naar de juiste onderhoudsinstantie.

Meer over routes en data

LF-routes in beheer

Beheer, bewaking kwaliteit en regelen onderhoud van de Langeafstand Fietsroutes ligt bij ons.

Transitie LF-routes

We ontwikkelen de LF-routes door: van landelijk netwerk naar een set van sterke langeafstandsfietsroutes.

Routedatabank

Voor professionals is data voor fietsen, wandelen, mountainbiken en paardrijden beschikbaar.

Meldpunt routes

Fietsers en wandelaars kunnen melden wat er mis is op hun route. De netwerkbeheerder pakt het op.


Dit hebben we al bereikt

Nederland als beste fietsland van de wereld. Die ambitie maken we graag waar. Sinds onze oprichting in 1987 hebben we een flinke stempel gedrukt op het fietslandschap. We zorgden voor:


Uniforme uitrol knooppuntnetwerken

Een landsdekkend netwerk van zo’n veertig regionale netwerken. Wij borgden de uniformiteit bij de uitrol over Nederland.

Hoogwaardige langeafstandsfietsroutes

LF-routes zijn de mooiste vakantieroutes door Nederland. Fietsers waarderen de afwisseling en het gemak.

Landelijk databeheer routes

Op één centrale plek beheer van routedata voor fietsen wandelen mountainbiken en paardrijden.

Meer weten?

Voor vragen over routebeheer.

Eric Nijland
Directeur

“We maken ons hard voor de uniformiteit van de routenetwerken in Nederland en hebben daarvoor intensief contact met de regio’s.”

Blijf op de hoogte

van onze activiteiten en van fietsrecreatienieuws in het algemeen via onze b2b nieuwsbrief.

Volg ons