Home » Wat we doen » Landelijk routebeheer » Regionale fietsroutenetwerken

Knooppuntroutes

Regionale fietsroutenetwerken

Nederland heeft 37 regionale fietsroutenetwerken op basis van knooppunten. Bij elkaar goed voor zo’n 34.500 km aan bewegwijzerde route. Wij zorgden voor uniformiteit bij de uitrol over Nederland en bewaken de kwaliteit. Knooppuntroutes sluiten naadloos aan op de LF-routes. Sterker nog: een LF-route loopt altijd synchroon met een knooppunttraject, met eigen bewegwijzering.

De werking van de knooppuntroutes is eenvoudig: fietsers fietsen van knooppunt naar knooppunt. Op een knooppunt kruisen meerdere routes elkaar. Er is dus altijd iets te kiezen. Elk knooppunt is voorzien van een nummer en vaak ook een informatiepaneel. De routes tussen twee knooppunten zijn in twee richtingen bewegwijzerd met wit-groene bordjes met pijlen.

Op knooppunten staat een informatiepaneel met weergave van het regionale netwerk

Fietsplatform als systeembeheerder

De uitvoering van de regionale fietsroutenetwerken is in hoofdlijnen gelijk. Wij hebben deze uniformiteit vanuit onze rol als onafhankelijk landelijk coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen nadrukkelijk bepleit. Onze stelling in het vele advieswerk luidde: “Als je het doet, doe het dan goed – in het belang van de fietser.” We hebben ons hiermee opgeworpen als ‘systeembeheerder’ voor de landelijke fietsroutestructuur in Nederland.

Regionale beheerders

Bij het ontwikkelen van de regionale knooppuntnetwerken zijn provincies verschillend te werk gegaan. De ene provincie heeft het ontwikkelen volledig aan de regio’s overgelaten; de ander heeft het heft in eigen hand genomen. Dit verklaart de verschillen in omvang van de fietsroutenetwerken. Wij hebben als Fietsplatform een goed overzicht van de regionale beheerders.

Ook onderhoud regionaal

Elke netwerkbeheerder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering van zijn eigen fietsroutenetwerk. Vaak gebeurt dit door het inhuren van een aannemer. Sommige regio’s werken met vrijwilligers of eigen personeel. Vaak betalen gemeenten het onderhoud. Zij dragen vaak ook de kosten voor het onderhoud van de LF-routes. Daarom proberen we samen met de onderhoudsinstanties van de knooppuntnetwerken het onderhoud gezamenlijk uit te laten voeren. Dat scheelt in de kosten voor de gemeenten.

LF-routes lopen synchroon met de knooppuntroutes maar hebben eigen bewegwijzering
regionale fietsroutenetwerken
routebureaus
totale lengte
knooppuntnetwerken
fietsknooppunten in Nederland

Gestart in 1995

De bakermat van de knooppuntroutes zoals we die nu kennen ligt in Belgisch Limburg. Begin jaren 90 bedacht mijningenieur Hugo Bollen het systeem van de nummertjes. In 1995 is daar in de regio Kempen en Maasland het eerste knooppuntnetwerk geopend: fietsers volgen bordjes van het ene naar het andere knooppuntnummer.

Over de grens

Na de start in Belgisch Limburg hebben de fietsknooppunten zich verspreid over vrijwel heel Vlaanderen en Nederland. Inmiddels zijn ook in de Duitse grensregio’s en in Noord-Frankrijk al diverse knooppuntnetwerken. En ook in Denemarken introduceren ze – na een geslaagde pilot – de ingenieuze knooppunten.

knooppunten

Door de jaren heen

De knooppuntroutes zijn in Nederland in hoog tempo ontwikkeld. In 1999 was Limburg de eerste provincie met een knooppuntnetwerk. Het laatste stuk netwerk is in 2014 in Flevoland aangelegd. Van de Waddeneilanden heeft alleen Texel knooppuntroutes. Het lijkt één groot landelijk netwerk, maar in werkelijkheid zijn het 37 regionale netwerken, met verschillende beheerders.

Meer weten?

Voor vragen over netwerkbeheer.

Eric Nijland
Directeur

“Ons land heeft veertig regionale fietsroutewerken. Wij borgden de uniformiteit bij de uitrol over Nederland.”

Blijf op de hoogte

van onze activiteiten en van fietsrecreatienieuws in het algemeen via onze b2b nieuwsbrief.

Volg ons