Vanuit onze samenwerking en kennisdeling met Dansk Cykelturisme volgen we de ontwikkelingen rondom fietsrecreatie in Denemarken met grote belangstelling. Na een eerder inspiratiebezoek aan Nederland is in Denemarken een pilot gestart met fietsknooppunten. We zijn als Fietsplatform adviespartner, o.a. bij het vastleggen van de kwaliteitscriteria. Maar ook rondom de Deense Langeafstandsroutes zijn er flinke stappen te melden. We vroegen Marco Berends, projectleider bij Dansk Cykelturisme om toelichting.

Nieuwe portal langeafstandsroutes
“In het kader van landelijke investeringen is er door de Deense Vejdirektoratet (Rijkswegendienst) een bedrag van 10 miljoen kronen (circa 1,3 miljoen euro) gereserveerd voor het upgraden van de Nationalruter (langeafstandsfietsroutes). Denemarken heeft zo’n 3500 km aan LF-routes. Het bedrag wordt o.a. besteed aan het opstellen van criteria, onderzoek naar gebruik, en aan verbetering van de informatievoorziening. Vejdirektoratet is ook de organsatie die op dit moment de routes online presenteert. Daarnaast hebben een paar routes, bijvoorbeeld de Westkustroute en Oostzeeroute een themapagina, die nu niet door Vejdirektoratet worden beheerd,” zo vertelt Marco Berends. “Vejdirektoratet heeft ons gevraagd om een online platform te ontwikkelen dat op een gebruiksvriendelijke manier de routes en belevingen kan delen. We ontwerpen, realiseren en testen een website die ook geoptimaliseerd is voor mobiel gebruik. Oplevering staat gepland in het voorjaar van 2023. In de eerste versie zullen we nog niet alle gewenste functionaliteiten op kunnen nemen. Maar het doel is om de portal in de loop der tijd uit te breiden met lokale routes en een knooppuntenplanner, in samenwerking met Vejdirektoratet, gemeenten en recreatiegebieden. Daarbij luisteren we ook naar feedback van gebruikers.”

Testgebieden fietsknooppunten
“Qua fietsknooppunten zijn er op dit moment vier kleine testgebieden,” vervolgt Marco Berends. “Daar testen we verschillende bewegwijzeringssystemen: met letters, met cijfers, in lichtgroen en in donkergroen. We willen onderzoeken welk systeem hier het beste werkt, voordat dit nationaal wordt vastgelegd. De eerste test heeft helaas nog te weinig gebruikers om conclusies uit te trekken, maar er lijkt zich een voorkeur te ontwikkelen voor het ‘universele’ genummerde systeem. Al zijn er ook zorgen over de samenhang met de bestaande genummerde routes. In Denemarken zijn deze namelijk grotendeels genummerd, bijv. Nationalrute 1, Lokalrute 101, enz. Over de fietsbeleving is 85% van de gebruikers (n=146) positief. Zij zouden zeker nog vaker willen fietsen via knooppunten. Op de grootte van de bordjes kwamen de meeste opmerkingen. Wij passen dit komend voorjaar aan.”   

Adviesrol Fietsplatform
Het Fietsplatform is als adviespartner betrokken bij het project. Op verzoek van onze Deense collega’s nemen we deel in hun ‘advisory board bicycle network planning’. Doel van deze adviesraad is het delen van kennis over de aanpak van een routenetwerk. Denk aan routeselectie, kwaliteitsstandaarden en onderhoud.

Vergelijkbare berichten