Binnen EuroVelo zijn meerdere werkgroepen actief. Een daarvan is de GIS-subgroep waarin Fietsplatform ook deelneemt. Op 7 juni spraken we in een online meeting onder meer over het verbeteren van de kwaliteit van gedeelde data.

De EuroVelo overzichtskaart is een van de toepassingen waarbij routedata relevant is. De schaal is weliswaar dusdanig dat het detailverloop van routes niet zichtbaar is. Maar de legenda, met status van routes en routedelen, schept soms toch verwachtingen bij fietsers die botsen met de realiteit. De GIS-groept denkt na over manieren om routekwaliteit en routedata te kunnen vergelijken. En vervolgens ook de legenda te verbeteren. Ook het onderwerp GPX-tracks kwam aan bod. Daar is veel vraag naar, maar niet alle landen hebben hetzelfde uitleverbeleid. EuroVelo heeft via een onderzoek onder meer dan 20 landen inzicht hierin gekregen.

Interessant was ook de presentatie van Andrea Chavez, stagiaire Data Analyse bij ECF/EuroVelo. Zij spraken over de voor- en nadelen van Open Street Map in relatie tot het tonen van EuroVelo routes.

Vergelijkbare berichten