Delegratie uit Brazilië bezoekt Fietsplatform

Delegratie uit Brazilië bezoekt Fietsplatform

www.fietsplatform.nl › Delegratie uit Brazilië bezoekt Fietsplatform

Als coördinatiepunt voor het recreatief fietsen verzamelen en delen we kennis. Het verzorgen van kennissessies over de fietsroutestructuur in Nederland past daar goed bij. Een delegatie uit Brazilië vroeg ook om uitleg over het unieke Nederlandse systeem. Fietsplatform directeur Eric Nijland praatte hen.

Minder plannen voor vakantie in eigen land

Minder plannen voor vakantie in eigen land

www.fietsplatform.nl › Minder plannen voor vakantie in eigen land

Uit onderzoek blijkt dat 85% van de Nederlanders van plan is in 2024 op vakantie te gaan; vorig jaar was dit nog 79%. Ruim 25% heeft ook al een vakantie geboekt. Het aandeel Nederlanders dat van plan is een vakantie in eigen land door te brengen is wel gedaald, van 27% vorig jaar naar 20% dit jaar.

Nieuw kennisrapport recreatief fietsen

Nieuw kennisrapport recreatief fietsen

www.fietsplatform.nl › Nieuw kennisrapport recreatief fietsen

Als Fietsplatform verzamelen we cijfers over recreatief fietsen, doen aanvullend onderzoek en zetten actief in op kennisdeling. Onze Landelijke kennisrapportage Recreatief fietsen sluit daar naadloos bij aan. Dit jaar voor het eerst met een bundeling en vergelijking van zowel landelijke als provinciale onderzoekscijfers.

Friezen fietsen vaker recreatief dan Limburgers

Friezen fietsen vaker recreatief dan Limburgers

www.fietsplatform.nl › Friezen fietsen vaker recreatief dan Limburgers

PERSBERICHT – Het recreatieve fietsen zit al jaren in de lift: we fietsen vaker, langer en verder. Maar hoe vaak, hoe veel en hoe ver eigenlijk? En wat zijn de effecten? Voor het eerst wordt in het zojuist verschenen Kennisrapport Recreatief fietsen onderscheid gemaakt tussen landelijke en provinciale onderzoekcijfers.

KiM presenteert nieuwe fietsfeiten

KiM presenteert nieuwe fietsfeiten

www.fietsplatform.nl › KiM presenteert nieuwe fietsfeiten

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft een brochure Fietsfeiten 2023 uitgebracht. Nieuwe inzichten en actuele gegevens over het fietsgebruik in Nederland zijn hierin gebundeld. De cijfers bevestigen de belangrijke rol van de fiets in het Nederlandse mobiliteitssysteem.

ECF vergelijkt richtlijnen hellingspercentage fietsinfra

ECF vergelijkt richtlijnen hellingspercentage fietsinfra

www.fietsplatform.nl › ECF vergelijkt richtlijnen hellingspercentage fietsinfra

De ECF heeft van twaalf Europese landen de normen voor helling in fietsinfra vergeleken. Ook Nederland is meegenomen. Op basis van de inventarisatie presenteert de ECF aanbevelingen voor de maximale hellingspercentages en het ontwerp van de infrastructuur.

Mobiliteitsbeeld: Forse stijging e-bikekilometers

Mobiliteitsbeeld: Forse stijging e-bikekilometers

www.fietsplatform.nl › Mobiliteitsbeeld: Forse stijging e-bikekilometers

Nederlanders legden in 2022 17,9 miljard kilometer af op de fiets; 13 procent meer dan in 2021. Het aantal e-fietskilometers steeg sinds 2021 met 29 procent. Deze cijfers komen uit het tweejaarlijkse Mobiliteitsbeeld, opgesteld door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).