25 jaar fietsknooppunten Nederland
|

25 jaar fietsknooppunten Nederland

www.fietsplatform.nl › 25 jaar fietsknooppunten Nederland

Een bijzondere dag: precies 25 jaar geleden opende Gewest Midden-Limburg als eerste Nederlandse regio een fietsknooppuntennetwerk. Fietsplatform droeg bij aan een verdere uniforme uitrol over het land en bewaakt de kwaliteit. Nu de fietsknooppunten in Nederland jubileren kijken we terug in de tijd, maar natuurlijk ook vooruit!

Herijking kwaliteitskader fietsroutenetwerken
|

Herijking kwaliteitskader fietsroutenetwerken

www.fietsplatform.nl › Herijking kwaliteitskader fietsroutenetwerken

Op 9 april organiseerden we een Vakberaad met en voor de routebureaus, specifiek over de herijking van het kwaliteitskader voor de fietsroutenetwerken. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst, met een waardevolle inbreng vanuit de routebureaus – het onderwerp leeft en de herijking voorziet in de behoeftes.

NVTO belicht vrijetijdsbesteding Nederlanders

NVTO belicht vrijetijdsbesteding Nederlanders

www.fietsplatform.nl › NVTO belicht vrijetijdsbesteding Nederlanders

Het recent verschenen Nederlandse Vrijetijdsonderzoek (NVTO) belicht uitgebreid de vrijetijdsbesteding van Nederlanders. Het NVTO – een opvolger van het eerdere CVTO – kijkt naar de participatiegraad, meest ondernomen activiteiten en bestedingspatronen. Fietsen staat op nummer twee, met 250 miljoen activiteiten.

Aantal fietsdoden wederom hoog: paden en wegen moeten veiliger
|

Aantal fietsdoden wederom hoog: paden en wegen moeten veiliger

www.fietsplatform.nl › Aantal fietsdoden wederom hoog: paden en wegen moeten veiliger

Uit CBS-cijfers blijkt dat voor het vierde jaar op rij meer fietsers (270) dan inzittenden van personenauto’s (194) omkwamen in het verkeer. Een zeer zorgelijke ontwikkeling volgens het Fietsplatform. Er is werk aan de winkel om het fietsen veilig en aantrekkelijk te houden.

Mijlpaal: Europese FietsVerklaring getekend

Mijlpaal: Europese FietsVerklaring getekend

www.fietsplatform.nl › Mijlpaal: Europese FietsVerklaring getekend

Op 3 april hebben de Europese Raad, Commissie en Parlement de Europese Verklaring over fietsen ondertekend. Deze erkent fietsen als een volwaardige vervoerswijze en beschrijft fietsen als een van de “meest duurzame, toegankelijke en inclusieve, goedkope en gezonde vormen van transport en recreatie, en het cruciale belang ervan voor de Europese samenleving en economie.”

1,4 miljard euro omzet fietsbranche in 2023

1,4 miljard euro omzet fietsbranche in 2023

www.fietsplatform.nl › 1,4 miljard euro omzet fietsbranche in 2023

In 2023 lag de omzet van de fietsbranche op 1,4 miljard euro; een kleine daling van 3,7% ten opzichte van 2022. Dit was nog steeds 16,5% hoger dan vóór de pandemie in 2019. In totaal 804.000 nieuwe fietsen verkocht (2022: 855.000). Iets minder dus dan het jaar ervoor. Toch wijst dit op een herstellende markt na de piek tijdens de pandemie.