Home » Over ons » Missie

Missie

Waar staan we voor

Het Fietsplatform is opgericht in 1987 voor kennis, coördinatie en informatie over recreatief fietsen. Samen met ANWB waren we de architect van de LF-routes, de Langeafstandsroutes in Nederland. We coördineerden ook de landelijke en uniforme uitrol van fietsknooppunten over het hele land.

Onze landelijke insteek biedt toegevoegde waarde. Zo beheren we één centraal adres voor meldingen over fiets- en wandelroutes, een databank met actuele geo-informatie, een portal over recreatief fietsen en een kwaliteitslabel voor fietsvriendelijke adressen. Stuk voor stuk met een landelijke dekking. En stuk voor stuk helpend voor zowel professionals als consumenten. Dit in lijn met onze missie:

Op de fiets beleef je Nederland op z’n mooist. Het is onze missie om Nederland het beste recreatieve fietsland in de wereld te laten zijn, nu en in de toekomst. Deze missie brengen wij in de praktijk door fysieke en bestuurlijke barrières weg te nemen, door het delen van kennis met professionele partners en het bieden van inspiratie en informatie aan recreatieve fietsers uit binnen- en buitenland. Als netwerkorganisatie zorgen we voor verbinding tussen regionale, provinciale, landelijke én internationale partijen. Wij maken van fietsen in Nederland een grenzeloze ervaring: veilig, makkelijk en leuk.

Een klein team voert de activiteiten uit, geholpen door vele actieve vrijwilligers. Met name voor de LF-routes verrichten zij veel werk. We zitten samen met stichting Wandelnet in een pand en werken nauw samen, onder andere bij het beheer van de routedatabank en het Meldpunt routes.

We financieren onze activiteiten met subsidies, bijdragen van aangesloten organisaties en eigen inkomsten via publicaties en diensten. We hebben geen winstoogmerk. Een eventueel positief resultaat bij deelactiviteiten gebruiken we voor andere activiteiten in het verlengde van onze algemene doelstelling.

Blijf op de hoogte

van onze activiteiten en van fietsrecreatienieuws in het algemeen via onze b2b nieuwsbrief.

Volg ons