Home » Wat we doen » Belangenbehartiging

Belangen

Veilig en plezierig fietsen, voor iedereen

De wereld is continu in beweging en het recreatief fietslandschap verandert mee. We maken niet alleen met meer fietsers gebruik van het recreatief netwerk, ook de diversiteit op de weg neemt toe. Recreatief fietsen speelt een belangrijke rol in oplossingen voor de maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat.

Er is veel kennis over recreatief fietsen. Bij ons in huis of bij onze relaties. Als Fietsplatform zorgen we voor beschikbaarheid van deze kennis, binnen Nederland en over de grens. Zo leren we van elkaar en versterken we internationaal onze reputatie als beste recreatieve fietsland in de wereld. Het opkomen voor de recreatieve fietsbelangen sluit daar naadloos bij aan. Op deze pagina lees je wat we voor de fietser doen.

Actuele thema’s

Gelderse veren

Na 2023 is het verenfonds in Gelderland leeg, hierdoor dreigt tariefsverhoging, minder varen en zelfs het opdoeken van ponten. Wij willen dat de deze basisvoorziening in stand blijft.

Top 10

Paden en wegen zijn niet berekend op het toegenomen en veranderde recreatieve fietsgebruik. Samen met ANWB, Fietsersbond en NTFU stelden we een Top 10 op.

Stuifduin

Zandverstuivingen die door natuurbeheerders worden opgewekt met bomenkap, het weghalen van helm en kerven graven bedreigen fietspaden langs de kust.

Afsluitdijk

De Afsluitdijk moet snel weer open voor fietsers en wandelaars. Dat de iconische dijk door een simpele ontwerpfout zes jaar gesloten blijft valt niet uit te leggen.

Onze successen

Meer weten?

Voor vragen over belangenbehartiging.

Marina van Dijk
Belangen

“Goede, aantrekkelijke fietsinfrastructuur draagt bij aan de grote opgave waar ons land voor staat op het gebied van gezondheid, klimaat en kwaliteit van de leefomgeving. ”

Blijf op de hoogte

van onze activiteiten en van fietsrecreatienieuws in het algemeen via onze b2b nieuwsbrief.

Volg ons