Home » Wat we doen » Belangenbehartiging

Belangen

Veilig en plezierig fietsen, voor iedereen

De wereld is continu in beweging en het recreatief fietslandschap verandert mee. We maken niet alleen met meer fietsers gebruik van het recreatief netwerk, ook de diversiteit op de weg neemt toe. Recreatief fietsen speelt een belangrijke rol in oplossingen voor de maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat.

Er is veel kennis over recreatief fietsen. Bij ons in huis of bij onze relaties. Als Fietsplatform zorgen we voor beschikbaarheid van deze kennis, binnen Nederland en over de grens. Zo leren we van elkaar en versterken we internationaal onze reputatie als beste recreatieve fietsland in de wereld. Het opkomen voor de recreatieve fietsbelangen sluit daar naadloos bij aan. Op deze pagina lees je wat we voor de fietser doen.

Actuele thema’s

Toekomstperspectief

We geven je een inkijk in hoe de toekomst van het beste recreatieve fietsland van de wereld er volgens ons uitziet, wat de kansen zijn en de bedreigingen. Voor welke opgaven we staan en wat er moet gebeuren.

Actieagenda

Aanvullend op het toekomstperspectief hebben we een actieagenda opgesteld. Daarin vind je concrete handvatten om mee aan de slag te gaan. Het jaar 2030 is geen vergezicht maar redelijk dichtbij.

Veerponten

Veerponten behoren voor fietsers tot hun hoofdwegennet. Echter staan de veren in Nederland steeds meer onder druk, daarom dringen wij aan op een landelijk onderzoek voor instandhouding en kwaliteitsborging.

Gelderse veren

Na 2023 is het verenfonds in Gelderland leeg, hierdoor dreigt tariefsverhoging, minder varen en het opdoeken van ponten. Wij willen dat deze basisvoorziening in stand blijft.

Afsluitdijk

De Afsluitdijk moet snel weer open voor fietsers en wandelaars. Dat de iconische dijk door een simpele ontwerpfout zes jaar gesloten blijft valt niet uit te leggen.

Stuifduin

Zandverstuivingen die door natuurbeheerders worden opgewekt met bomenkap en het weghalen van helm bedreigen fietspaden langs de kust.

Alliantie Samen Fietsen

Gevaarlijke situaties op de fietspaden zoveel mogelijk voorkomen. Dat doet de Alliantie door het goede voorbeeld te geven met positieve initiatieven.

Fiets en trein

Veel binnen- en buitenlandse fietstoeristen die een fietsvakantietocht door Nederland maken, reizen per trein naar het startpunt. Wij zetten ons in voor betere voorzieningen. 

Niet Actief Beveiligde Overweg

Fietsers en wandelaars komen steeds vaker voor een voorgoed afgesloten spoorwegovergang te staan. Kleine overwegen verdwijnen.

Onze successen

Veerpont Breukelen en Nieuwer ter Aa

Dankzij onze gezamenlijke lobby krijgt Nieuwer ter Aa een fietsbrug, die op termijn het pontje over het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vervangen.

Veerpont Hoek van Holland – Maasvlakte

Fast Ferry ‘De Nieuwe Prins’, die uit de vaart werd genomen, heeft een recreatieve opvolger gekregen.
Tijdens het toeristenseizoen is er om de twee uur een dagelijkse verbinding.

Top 10 in aanloop naar de Statenverkiezingen

Paden en wegen zijn niet berekend op het toegenomen en veranderde recreatieve fietsgebruik. Samen met ANWB, Fietsersbond en NTFU stelden we een Top 10 op.

Meer weten?

Voor vragen over belangenbehartiging.

Marina van Dijk
Belangen

“Goede, aantrekkelijke fietsinfrastructuur draagt bij aan de grote opgave waar ons land voor staat op het gebied van gezondheid, klimaat en kwaliteit van de leefomgeving. ”

Blijf op de hoogte

van onze activiteiten en van fietsrecreatienieuws in het algemeen via onze b2b nieuwsbrief.

Volg ons