Home » Wat we doen » Belangenbehartiging » Behoud de Gelderse veren

Behoud de Gelderse veren!

De ponten moeten blijven!

Na 2023 is het verenfonds in Gelderland leeg, hierdoor dreigt tariefsverhoging, minder varen en zelfs het opdoeken van ponten.

Dat is slecht voor bewoners, scholieren, fietsers en wandelaars! Wij willen dat de provincie Gelderland samen met de gemeenten deze basisvoorziening in stand houdt.

  • Veerponten behoren voor fietsers en wandelaars tot hun hoofdwegennet; uit de vaart nemen betekent voor hen héél ver omfietsen of omlopen
  • Deze ontwikkeling haaks staat op de ambitie van Rijk, provincies en gemeenten om fietsen en wandelen te bevorderen
  • Scholen, zorg- en welzijnsvoorzieningen zijn niet meer bereikbaar en gemeenschappen worden gescheiden
  • Essentiële verbindingen in de routenetwerken voor wandelaars en fietsers verdwijnen met het weggaan van veren

“Als de veerponten verdwijnen, worden veel buitengebieden niet of slecht bereikbaar. Kinderen gebruiken ze om naar school te komen, werknemers om naar hun werk te gaan en wandelaars en fietsers om de mooie Gelderse natuurgebieden te bereiken. Het is essentieel vervoer en zo moeten we het ook behandelen.”

Kandidaat-Statenlid Yurre Wieken, SP

Wat is de status?

Tijdens het Groot Gelders Verendebat waren alle 10 aanwezige partijen, VVD, CDA, D66, CU, GL, SP, PVDA, 50plus, PvdD en BBB, van mening dat de regierol voor het behoud bij de Provincie Gelderland ligt, inclusief vrijmaken van benodigde middelen. Inmiddels is de petitie al 20.000 keer ondertekend. In aanloop van de Provinciale verkiezingen bieden we de petitie aan. Parallel loopt er een lobby voor het behoud van de veren.Petitie ondertekeningen


Persberichten Gelderse veren

Bekijk het complete overzicht
Structurele bijdrage provincie à 500.000 euro: eerste stap Gelderse veerponten
Belangen

Structurele bijdrage provincie à 500.000 euro: eerste stap Gelderse veerponten

De provincie Gelderland gaat gemeenten voortaan voor 50% structureel ondersteunen bij het dekken van exploitatietekorten boven de 50.000 euro, met een maximum van 500.000 euro voor alle veren gezamenlijk per jaar. Als Veerpontencoalitie zijn we blij met deze eerste stap, maar constateert ook kwetsbaarheden.

Gelderse veren: druk bij gebruikers en oevergemeenten te groot risico
Belangen

Gelderse veren: druk bij gebruikers en oevergemeenten te groot risico

Op 9 maart 2023 publiceerde VNG Gelderland het rapport ‘Perspectief voor de veren’. In de rapportage wordt een beeld gegeven van het verenbestand in Gelderland en de ontwikkeling van het Verenfonds. De Veerpontencoalitie, bestaande uit ANWB, Fietsplatform, Fietsersbond, NTFU, Te Voet, Vrienden van de Veerponten en Wandelnet, komt met een reactie op het rapport

Help mee!

Wil je de veren ook in de vaart houden of als het echt niet anders kan dat er een volwaardig alternatief op dezelfde plek komt? Laat van je horen en teken de petitie. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken delen we een communicatietoolkit met posters en teksten en afbeeldingen die je kunt gebruiken op social media.

Je kunt ook helpen door een lofzang over de veren te delen op social media. Dat mag in woord of beeld. Tag in het bericht @provgelderland en sluit af met #ikveeropjou.

Samen sterk voor het behoud van de Gelderse veren! 

Een sterke samenwerking van

Meer weten?

Voor vragen over belangenbehartiging.

Marina van Dijk
Belangen

“Goede, aantrekkelijke fietsinfrastructuur draagt bij aan de grote opgave waar ons land voor staat op het gebied van gezondheid, klimaat en kwaliteit van de leefomgeving. ”

Blijf op de hoogte

van onze activiteiten en van fietsrecreatienieuws in het algemeen via onze b2b nieuwsbrief.

Volg ons