Vrijdag 15 maart kwamen we als Brabants-Gelderse Veerpontencoalitie* in het Bossche provinciehuis bijeen om de betrokken gemeenten Oss, Maasdriel, West Maas en Waal, en Provincie Noord-Brabant het belang van de pontveren te schetsen, dit als eerste stap om alle veerponten nu en in de toekomst te behouden. ⛴

* De Veerpontencoalitie is een landelijk samenwerkingsverband van ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, Wielersportbond NTFU, ROVER, TeVoet, Ver. Vrienden van de Veerponten en Wandelnet, in Brabant samenwerkend met Maasmeanders en ZLTO.

Tijdens de bijeenkomst zijn afspraken gemaakt hoe we met elkaar aan dit gesprek een vervolg geven. Gedeputeerde Stijn Smulders van Brabant heeft toegezegd te willen kijken naar oplossingen voor de instandhouding van der veren -ook voor een sluitende business case- in een brede definitie van het begrip duurzaamheid. Overeengekomen is dat de Veerpontencoalitie werkt aan een notitie waarin de scherpe probleemstelling wordt omschreven, zowel provincie als gemeentes kijken mee. Tot slot werd tijdens het overleg de buurprovincie Gelderland bedankt voor haar eerste financiële stap, voor de zomer wordt van de drie betrokken gemeenteraden besluitvorming verwacht over een financiële bijdrage aan de Stichting de Maasveren. Van de gemeente Oss schoof wethouder Sidney van de Berg (mobiliteit) met verantwoordelijke ambtenaar aan. Wethouder Toine Nettenbrijers (Verkeer) was namens de gemeente Maasdriel aanwezig.

Over de Veerpontencoalitie

De Veerpontencoalitie (VPC) ziet kansen voor het landelijk versterken van de veerponten als schakel in het fijnmazig fiets- en vervoernetwerk. Ponten maken wandel- en fietsroutes aantrekkelijker en bevorderen bewegen door jong en oud. Goed voor de gezondheid, maatschappelijke deelname en lokale economie. De afstand tussen woning en bestemming wordt verkleind en daarmee meer autoverkeer voorkomen. Een reeks ponten verbindt gemeenschappen en maakt het bereiken van voorzieningen mogelijk; dit zorgt voor leefbare en aantrekkelijke gebieden. De VPC zet zich met de gezamenlijke lobby in voor een duurzaam verenbestand.

Vergelijkbare berichten