Home » Wat we doen » Belangenbehartiging » Toekomstperspectief en actieagenda

Recreatief fietsen

Toekomstperspectief en actieagenda

Fietsen zit in onze natuur – blijft dat?

Nederland is een echt fietsland. De fiets is daarbij een perfect middel om in de vrije tijd er actief op uit te gaan, lekker naar buiten, het landelijk gebied in. Recreatief fietsen zit in én is onze natuur. We gaan met de fiets op ontdekkingstocht. Of we maken gewoon een ommetje om even uit te waaien. Ook om van werk terug naar huis fietsen geeft een extra portie ontspanning.

In Nederland vinden we de fietsmogelijkheden allemaal heel vanzelfsprekend. Dat is het zeker niet. Sterker, als we niets doen zullen de mogelijkheden geleidelijk afnemen. We zien dit nu al gebeuren. Er is werk aan de winkel! Niet alleen omdat het we het nuttig vinden, dat is veel te vrijblijvend. Het is nodig en urgent! Wat er moet gebeuren lees je in ons toekomstperspectief en de bijbehorende actieagenda.

Toekomstperspectief

In het perspectief ‘Het recreatieve fietslandschap in 2030’ geven we een inkijk in hoe de toekomst van het beste recreatieve fietsland van de wereld er volgens ons uitziet, wat de kansen zijn en de bedreigingen. Voor welke opgaven we staan en wat er moet gebeuren.

Actieagenda

Aanvullend op het toekomstperspectief hebben we een actieagenda opgesteld. Daarin vind je concrete handvatten om mee aan de slag te gaan. Het jaar 2030 is geen vergezicht maar redelijk dichtbij.

De 16 actiepunten

Resultaten en acties

Samen gaan we aan de slag om uitvoering te geven aan de actieagenda. Het Fietsplatform fungeert als aanjager en bewaker.

  • Het beschermen van de fijnmazigheid van het netwerk door barrières over water, weg en spoor te voorkomen. Inzet voor de Gelderse veren, veren landelijk, duinfietspaden en NABO’s | actiepunt 10
  • Samen met ANWB, Fietsersbond, NTFU, VeiligheidNL en VVN zijn we in gesprek over fietsvriendelijke dijkwegen | actiepunt 6
  • De ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, KNWU, wielersportbond NTFU, VeiligheidNL en Veilig Verkeer Nederland werken in de Alliantie Samen Fietsen aan meer begrip en samenwerking op het fietspad | actiepunt 11
  • Organisatie Crow-Fietsberaad i.s.m Tour de Force kenniscafé landelijk gebied. Update actieagenda en speciale aandacht voor Kwaliteitsstandaard routestructuur, fietsvriendelijke dijken en plattelandswegen en uniforme route- en gebruiksdata. | actiepunt 6 + 11 + 12

Meer weten?

Voor vragen over het toekomstperspectief of de actieagenda.

Marina van Dijk
Belangen

“Goede, aantrekkelijke fietsinfrastructuur draagt bij aan de grote opgave waar ons land voor staat op het gebied van gezondheid, klimaat en kwaliteit van de leefomgeving. ”

Blijf op de hoogte

van onze activiteiten en van fietsrecreatienieuws in het algemeen via onze b2b nieuwsbrief.

Volg ons