Elk jaar gaan de Fietsplatform vrijwilligers op pad voor de LF-routecontrole, ook wel de ‘schouw’ genoemd. Waar nodig en mogelijk zorgen ze ervoor dat de borden goed zichtbaar en leesbaar zijn. Borden die ontbreken of het slachtoffer zijn van vandalisme worden via meldpuntroutes.nl gemeld. Deze meldingen komen direct bij de verantwoordelijke beheerder terecht. Dit geldt ook voor situaties waar het wegknippen van begroeiing of schoonmaken van borden niet veilig kan.

In het voorjaar van 2023 zijn de vrijwilligers met een extra opdracht op pad gestuurd: het inventariseren van slechte bermaansluitingen op LF-routes. Dit sluit naadloos aan op het perspectief ‘Het recreatieve fietslandschap in 2030’ en de daarbij behorende actieagenda, met daarin actiepunt 7: levende en vergevende berm. De inventarisatie door vrijwilligers heeft 48 bruikbare meldingen opgeleverd.

De inventarisatie

De bruikbare meldingen zijn hieronder gecategoriseerd. In de praktijk bleek een eenduidig beeld van een levende en vergevende berm lastig. Situaties zijn soms zo verschillend dat ze om maatwerk vragen. De LF Kustroute loopt op meerdere plekken door duingebied, een groene berm aanleggen is daar wel heel lastig. Bijvoorbeeld door regelgeving in bepaalde (beschermde) gebieden. Extra aandachtspunt is de zichtbaarheid van bewegwijzering.

CategorieAantal meldingenToelichtingen
Bermen niet gemaaid9 
Begroeiing buiten kaders9 
Kantopsluiting7 
Berm ligt te laag6Weggezakt door zware trekkers die sneeuw schuiven in de winter
Bermaansluiting slecht8Uitwijken niet mogelijk, de berm loopt omhoog, split is uit de berm gereden, kuilen in de berm, fietspad te smal voor bakfiets en geen befietsbare berm
Overig9Gevaarlijke wildroosters (5), fietspad is verdwenen door verstuiving of begroeiing (6)

In het veld

Het groen heeft hier alle ruimte gekregen waardoor het fietspad smaller is geworden en de bermaansluiting verdwenen. De basis van de berm is goed, echter er wordt onvoldoende onderhoud gepleegd. Het niet volgens CROW-richtlijnen geplaatste paaltje zorgt voor een extra onveilige situatie. de passeerruimte wordt smaller.

“Door tractorverkeer zijn er op diverse plaatsen vrij aardige hoogteverschillen tussen berm en wegdek.”

“Op het deel Nollehoofd tot Galgenweg is soms sprake van een verlaagde berm. Dit komt omdat het fietspad door de duinen loopt en het erg dynamisch is. De ene keer ligt er veel zand, de andere keer minder, afhankelijk van de wind. In het seizoen wordt er geveegd, er staan waarschuwingsborden.”

Vervolg

Op basis van de inventarisatie blijkt dat er niet één oplossing passend is voor alle situaties. Een aantal factoren ligt ten grondslag aan de invulling van de levende en vergevende berm. Aspecten als gebruikersintensiteit, breedte, ondergrond en omgeving zijn in zeer sterke mate van invloed. Voorbeeld: een berm die in de winter bereden wordt door strooiwagens dient constructief zo in elkaar te zitten dat deze niet verzakt. Bij een zeer breed fietspad met weinig gebruikersintensiteit in een groene omgeving en een harde ondergrond is de noodzaak van een levende en vergevende berm minder groot.

Om tot een eenduidig concept van een levende en vergevende berm te komen is het noodzakelijk om een aantal ideeën te ontwikkelen en de meest kansrijke te gaan testen op een fietspad met een recreatief karakter. Er is meer mogelijk dan de ribbelbetonplaten. Welk effect heeft dit op het gedrag, veiligheid en beleving? Op basis van de testresultaten ontstaat een beeld van welke match er gemaakt kan worden tussen fietspad en berm. De richtlijn die hierop volgt zal onderdeel uitmaken van de herijkte kwaliteitscriteria fietsroutenetwerken.

Vergelijkbare berichten