In een openbare brief aan staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) vraagt de Veerpontencoalitie (ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, TeVoet, Ver. Vrienden van de Veerponten en Wandelnet) aandacht voor de verschraling van veerverbindingen Ameland-Holwerd. De coalitie doet een verzoek om de dienstverlening te bevorderen zodat deze z.s.m. weer op peil komt.

De situatie

Door problemen met de diepte van de vaargeul tussen Holwerd en Ameland heeft rederij Wagenborg besloten de dienstregeling van de reguliere veerpont en de sneldienst per 27 juni sterk te beperken. Wagenborg passagiersdiensten voert eenzijdig eenrichtingsverkeer voor haar eigen reguliere schepen in, hetgeen leidt tot halvering van de dienstverlening. Voorts moeten personen en fietsers voortaan reserveren.

Leefbaarheid Ameland

In de brief roepen de organisatie op om de sociale kant, de betekenis van een vlotte, toegankelijke verbinding voor de leefbaarheid en veiligheid van Amelanders en hun gasten centraal te stellen en niet enkel te kijken naar vaarschema’s, boten en baggeren. Aan de staatssecretaris wordt gevraagd om het beperken van de afvaarten te beëindigen en verder te voorkomen. Het voor een langere periode beperken van de afvaarten is onnodig en onaanvaardbaar. Het instandhouden van de afvaarten is van groot belang voor de bewoners en bedrijven van Ameland en de overige gebruikers van de veerponten.

Vergelijkbare berichten