Fietsers ergeren zich aan beperkte aanbod wc’s, bankjes, water- en oplaadpunten

Fietsen voor het plezier is in ons land immens populair. Van lange fietstochten tot korte ommetjes, vanaf huis of tijdens vakanties. Maar het aanbod van paden en wegen is niet berekend op het toegenomen en veranderde gebruik. Onvoldoende aanvullende voorzieningen langs de route zorgen voor ergernis onder recreatieve fietsers, zo blijkt uit onderzoek geïnitieerd door ANWB en mede verspreid door Fietsersbond, NTFU en Stichting Landelijk Fietsplatform. Zorg niet alleen voor veilige en comfortabele paden, maar ook voor goede voorzieningen langs de route, is de gezamenlijke boodschap van de organisaties die zich inzetten voor het recreatief fietsgebruik. Zo houden we het niet alleen veilig, maar ook leuk. De oproep maakt onderdeel uit van een bredere Top 10 met aanbevelingen voor het recreatieve fietsen, die de organisaties onlangs presenteerden. 

Onvoldoende bankjes en openbare toiletten

De grootste ergernis als het gaat om ‘plekken om te pauzeren’ is het gebrek aan bankjes. Op een tweede plek komt onvoldoende aanbod van openbare toiletten. In Friesland wordt het ontbreken van wc’s zelfs als grootste belemmering gezien. In de zomer van 2020 schaarde het Fietsplatform zich al achter de toiletalliantie, een initiatief van de Maag Lever Darm Stichting, voor voldoende openbare en opengestelde toiletten. Ook het aanbod watertappunten en oplaadpunten wordt door de fietser als verbeterpunt aangegeven. “Belangrijk is een goede spreiding van deze voorzieningen. En dus een goed overzicht. Dat ontbreekt nu veelal. Ook de kwaliteit van deze voorzieningen is belangrijk. Beheer en onderhoud moeten goed geregeld zijn, anders is de waarde beperkt of zelfs negatief ”, aldus Eric Nijland, directeur Fietsplatform.

Top 10 recreatief fietsen

Het recreatieve fietsgebruik groeit al jaren. Fietsers ondervinden hinder van de drukte en willen graag meer veiligheid en comfort van fietspaden en wegen. Hier is een belangrijke rol voor de overheid weggelegd. Volgend jaar maart zijn er weer Statenverkiezingen. Dit biedt de mogelijkheid om nieuwe prioriteiten te stellen. Koepelorganisatie Fietsplatform stelde daarom samen met ANWB, Fietsersbond en wielersportbond NTFU een Top 10 voor het recreatieve fietsen op. Deze biedt concrete handvatten met aanbevelingen op weg naar de verkiezingen. Het gezamenlijke verzoek: neem de punten op in de verkiezingsprogramma’s en daarna in het komende collegeakkoord.

Om het recreatief fietsen ook in de toekomst veilig en prettig te houden is er nu actie nodig. De volledige Top 10 recreatief fietsen met aanbevelingen op weg naar de Provinciale Statenverkiezingen is hier te downloaden en hieronder te bekijken.

Vergelijkbare berichten