Recreatief fietsen in Nederland. We doen het veel en vaak; dat is de landelijke trend. Maar hoe zit het op provinciaal niveau? Via maatwerkrapportages en factsheets ‘Recreatief fietsen 2022’ geven we daar antwoord op, als onderdeel van ons Meerjarenprogramma.

De rapportage en factsheet bieden inzicht in onder andere de recreatieve fietser, de waardering van het recreatief fietsen en het aantal fietsvakanties in de betreffende provincie. In elke rapportage zijn gegevens uit diverse beschikbare onderzoeken verwerkt, zoals het fietsvakantieonderzoek dat Kien onderzoek eind 2021 in opdracht van ons uitvoerde. Ook gegevens uit het ANWB onderzoek naar recreatief fietsen zijn meegenomen. 

Ontvangers zijn blij met het maatwerk.

“Dank voor het toesturen van de provinciale rapportage! Fijn dat deze inzichten op provinciaal niveau gebundeld zijn. Dit helpt ook zeker bij komende doorontwikkelingen.”

Jeroen van Noort, Routebureau Utrecht

“Bedankt voor de interessante gegevens. Goed om te weten waar we goed scoren en waar verbetering mogelijk is.”

Anouk Dieleman, Routebureau Zeeland

De inhoud is door de provincies vrij te gebruiken. Wij publiceren de individuele rapporten en factsheets niet op onze website. Wel vind je hier relevante landelijke onderzoekscijfers. 

Vergelijkbare berichten