Op donderdag 28 maart organiseert CROW-Fietsberaad samen met Fietsplatform een kenniscafé over het kennisrapport recreatief fietsen. Tijdens dit online kenniscafé wordt de Landelijke kennisrapportage Recreatief fietsen uitvoerig besproken.

Het recreatieve fietsen zit al jaren in de lift: we fietsen vaker, langer en verder. Maar hoe vaak, hoe veel en hoe ver eigenlijk? En wat zijn de effecten? Verder komt het aantal kilometer fietsinfrastructuur en de dichtheid van de fietsinfrastructuur per provincie aan de orde. Ook gaan we in op het aanbod en het gebruik van fietsroutenetwerken. Fietsplatform verzamelt cijfers over recreatief fietsen, doet aanvullend onderzoek en zet actief in op kennisdeling – we praten je de 28e graag bij.


Voor het eerst bevat de Landelijke kennisrapportage Recreatief fietsen een bundeling en vergelijking van zowel landelijke als provinciale onderzoekscijfers. Een unieke mogelijkheid om te benchmarken. Een van de vele voorbeelden: Limburgers stappen minder dan gemiddeld in Nederland op de fiets voor een recreatieve tocht. En de inwoners van Friesland stappen het vaakst voor het plezier op de fiets. Het rapport belicht onder andere het profiel van de fietser, fietsvakanties en de waardering van verschillende aspecten van fietsen. Verder komt het aantal kilometers fietsinfrastructuur en de dichtheid van de fietsinfrastructuur per provincie aan de orde. Ook gaan we in op het aanbod en het gebruik van fietsroutenetwerken. De database van de Fietsersbond en de landelijke Routedatabank van Fietsplatform zijn hierbij de belangrijkste bronnen geweest. Ook de nieuwe cijfers van het Onderzoek Inkomend Dagbezoek (OID) en het Onderzoek Inkomend Toerisme (OIT) zijn erin verwerkt. Dit levert veel relevante informatie op, en een kans provinciale cijfers te vergelijken.

Tijdens het kenniscafé geven we diverse voorbeelden van mogelijke toepassingen, en maken we de koppeling met onze actieagenda. De gegevens zijn helpend bij de doorontwikkeling van recreatief fietsbeleid en fietsproducten. Na het kenniscafé kun je er direct mee aan de slag. Uiteraard is er voldoende ruimte om je vragen te stellen aan onderzoeker Monica Wagenaar.

Aanmelden kan via de website van CROW-Fietsberaad.
Graag tot ziens op 28 maart!

Vergelijkbare berichten