Home » Wat we doen » Kennisbundeling

KENNISBUNDELING

Van elkaar leren en elkaar versterken

Er is veel kennis over recreatief fietsen. Bij ons in huis of bij onze relaties. We zorgen voor beschikbaarheid van deze kennis en geven – ook in het buitenland – regelmatig kennissessies over de fietsroutestructuur in Nederland.

Zo leren we van elkaar en versterken we internationaal onze reputatie als beste recreatieve fietsland in de wereld. Door samen te werken op het thema kennis krijgen we optimaal inzicht, ook voor het maken van vergelijkingen. En het bespaart kosten. In plaats van ‘ieder voor zich’ dus ‘samen meer’. We helpen elkaar de juiste keuzes te maken voor ontwikkeling en beleid. En om effecten van keuzes te monitoren.

Om de kennis op peil te houden verzamelen en analyseren we bestaande onderzoeken. Zo nodig doen we aanvullend onderzoek. Op basis hiervan presenteren we een actuele inhoudelijke visie op het recreatieve fietsen in Nederland en benoemen kansen en bedreigingen. En knel- en actiepunten.

Kennis in de praktijk gebracht

De kennis die we verzamelen of zelf in huis hebben, delen we met andere professionals. Hieronder enkele concrete voorbeelden.

Verder op onderzoek uit

Onderzoek op maat

We putten uit bestaande onderzoeken van CBS, ANWB, NBTC/NIPO Research en Kien Onderzoek en hun Panelwizard. Zo nodig zetten we ons Nederland Fietsland panel in. Ook regiopartners kunnen van deze service inzetten.

Fietsvakantieonderzoek

Binnen het recreatief fietsen is er een belangrijk aandeel voor de fietsvakantie en het gebruik van de LF-routes. Bureau Kien deed daar in opdracht van ons vaker onderzoek naar. Wij bundelden de resultaten in rapporten en factsheets.

Kwaliteitsmonitor

Dit landelijk vergelijkend onderzoek is een vast element in onze kennisdeling. Het stimuleert kwaliteitsbehoud en -verbetering van het recreatief fietsen in de regio. In een rapportage schetsen we wat goed gaat en wat beter kan.

Provinciale rapporten

Jaarlijks maken we voor de provincies die dat willen een rapport en factsheet voor inzicht in het recreatief fietsen op provinciaal niveau. Dit helpt onder andere routebureaus bij productontwikkeling en marketingstrategieën.

Meer weten?

Voor vragen over kennis.

Eric Nijland
Directeur

“Door kennisdeling leren we van elkaar en versterken we – ook internationaal – onze reputatie als beste recreatieve fietsland in de wereld.”

Blijf op de hoogte

van onze activiteiten en van fietsrecreatienieuws in het algemeen via onze b2b nieuwsbrief.

Volg ons