Home » Wat we doen » Kennisbundeling » Kwaliteitsmonitor

Kwaliteit

Kwaliteitsmonitor prikkelt kwaliteitsverbetering

De Kwaliteitsmonitor is een benchmark die regio’s moet prikkelen om het recreatieve fietsen in Nederland op een hoog niveau te houden en/of naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen. In 2012 namen we, vanuit onze onafhankelijke positie, het initiatief hiervoor.

De opzet van de Kwaliteitsmonitor werd in 2022 vernieuwd. De monitor richt zich niet meer alleen op de fietsroutenetwerken, maar ook op de recreatieve fietsmogelijkheden in het algemeen. Zoals infrastructuur en ontsluiting van het routeaanbod. En keuzes die zijn gemaakt om veilig en aantrekkelijk te kunnen fietsen. Ook het waardeoordeel van de fietser weegt zwaarder mee.

Recente resultaten van het ANWB publieksonderzoek recreatief fietsen vormen hiervoor belangrijke input. Dit is aangevuld met publieksonderzoek naar de waardering van de routenetwerken. Data van de Fietsersbond geeft input over de kwaliteit van de infrastructuur.

De gewijzigde opzet maakt dat groeien naar 5 sterren weer een nieuwe uitdaging vormt. Op onderdelen zijn wel 5 sterren behaald, met name qua organisatie en beleid. Dat is ook wat we met de monitor willen bereiken: provincies inzicht geven in wat goed gaat én wat beter kan.

Lees meer over de Kwaliteitsmonitor

Meer weten?

Voor vragen over de Kwaliteitsmonitor kun je bij mij terecht.

Eric Nijland
Directeur

“Goed om te zien dat de Kwaliteitsmonitor regio’s daadwerkelijk prikkelt tot kwaliteitsverbetering. De fietser profiteer hiervan. En dat is natuurlijk de insteek”

Blijf op de hoogte

van onze activiteiten en van fietsrecreatienieuws in het algemeen via onze b2b nieuwsbrief.

Volg ons