Om het jaar publiceren we als Fietsplatform de Kwaliteitsmonitor fietsregio’s. De kwaliteitsmonitor is een benchmark die regio’s moet prikkelen om het recreatieve fietsen in Nederland op een hoog niveau te houden en/of naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen. We hebben in 2012 vanuit onze onafhankelijke positie initiatief genomen voor het ontwikkelen en uitvoeren van dit landelijk vergelijkend onderzoek naar de kwaliteit van fietsregio’s. Dit is de loop der jaren een effectief instrument gebleken voor het stimuleren van kwaliteitsbehoud en -verbetering. Eerdere Kwaliteitsmonitoren kregen veel aandacht en hebben kwaliteitsimpulsen gestimuleerd.

In 2021 zal de Kwaliteitsmonitor fietsregio’s een soort deelcertificering zijn; gericht op de organisatie en het beheer van de regionale routenetwerken. Met het stoppen van de landelijke onderzoeken CVO en CVTO zijn nu te weinig meetgegevens beschikbaar.

In 2022 komt er een nieuwe Kwaliteitsmonitor, uitgebreid met kwaliteitsaspecten gericht op de kwaliteit van de onderliggende infrastructuur. Samen met ANWB, Fietsersbond en Wielersportbond NTFU werken we nu aan nieuwe kwaliteitscriteria, en zetten we een nieuw gebruikersonderzoek op dat inzicht geeft in wat fietsers belangrijk vinden en hoe regio’s daarop scoren.

Op donderdag 3 juni organiseren we het vakberaad Kwaliteit recreatief routeaanbod speciaal voor regionale routebureaus en routebeheerders. Vervolgens nemen we op dinsdag 8 juni deel aan het Kenniscafé hoogwaardige recreatieve fietsroutes, georganiseerd door Tour de Force. Daar komt hetzelfde item ook aan bod, vanuit een andere invalshoek, namelijk fietsmobiliteit. We merken over de hele linie dat recreatief/sportief fietsen en utilitair fietsen elkaar steeds meer tegenkomen, zowel in de praktijk als beleidsmatig. Een goede zaak wat ons betreft; goed om de infrastructurele opgaven breed in beeld te brengen, vanuit een integrale benadering.

Vergelijkbare berichten