Op donderdag 10 maart 2022 kwamen we online samen met onze primaire regionale partners, de routebureaus en routebeheerders. Met 23 deelnemers was het een mooie opkomst, met vertegenwoordiging vanuit elke regio. In dit Vakberaad fietsrouterecreatie praatten we hen bij over de activiteiten van het Fietsplatform. Ook was er ruimte voor toelichting vanuit elke regio op zaken die bij hen spelen. Het virtueel rondje langs de regio’s bracht nuttige info. We merkten echt dat er onderling veel belangstelling is voor ontwikkelingen in andere regio’s. 

Van de Fietsplatform activiteiten werden er drie uitgelicht. Projectleider Jan-Joost van Ewijk vertelde over het programma LF-outes en de doorontwikkeling van de Routedatabank. Directeur Eric Nijland gaf toelichting op de Kwaliteitsmonitor 2022.

Vergelijkbare berichten