Het kenniscafé over ons kennisrapport recreatief fietsen op 28 maart trok online bijna 70 deelnemers. We organiseerden het samen met CROW-Fietsberaad. Tijdens dit online kenniscafé gaf onderzoeker Monica Wagenaar uitgebreid uitleg over het rapport.

Inzoomen en toepassen

Fietsplatform verzamelt cijfers over recreatief fietsen, doet aanvullend onderzoek en zet actief in op kennisdeling. Monica is vanuit de flexibele schil kennismedewerker bij ons. Als samensteller van het rapport was ze de aangewezen persoon om dieper in te zoomen op het rapport. Ze belichtte onder andere het aanbod en gebruik van fietsroutenetwerken. Ook vergelijkingen tussen regio’s kwamen aan bod, net als mogelijke verbeterpunten. Monica gaf daarnaast diverse voorbeelden van toepassingen van cijfers uit het rapport. Diverse vragen van de deelnemers werden behandeld.


Fietsplatform directeur Eric Nijland sloeg vervolgens een brug naar de aandachtspunten, en gaf een toelichting op het project rondom herijking van kwaliteitsaspecten voor fietsroutenetwerken. Collega Marina van Dijk maakte een directe koppeling met ons toekomstperspectief en actieagenda. Zij richtte zich op het onderwerp dijkwegen. Een onderzoek naar de subjectieve fietsveiligheid op dijkwegen is net gestart. Fietsers kunnen de vragenlijst online invullen.

Over het rapport

Voor het eerst bevat de Landelijke kennisrapportage Recreatief fietsen een bundeling en vergelijking van zowel landelijke als provinciale onderzoekscijfers. Een unieke mogelijkheid om te benchmarken. Zo zien we bijvoorbeeld dat Limburgers minder dan gemiddeld in Nederland op de fiets stappen voor een recreatieve tocht. En inwoners van Friesland stappen het vaakst voor het plezier op de fiets. Het rapport belicht onder andere het profiel van de fietser, fietsvakanties en de waardering van verschillende aspecten van fietsen. Ook gaat het in op het aanbod en gebruik van fietsroutenetwerken. De database van de Fietsersbond en onze landelijke Routedatabank waren hiervoor de belangrijkste bronnen. Ook de nieuwe cijfers van het Onderzoek Inkomend Dagbezoek (OID) en het Onderzoek Inkomend Toerisme (OIT) zijn erin verwerkt.

Kenniscafé terugkijken

Mensen die het kenniscafé hebben gemist kunnen het vanaf donderdag 4 april terugkijken via de website van CROW-Fietsberaad. De presentatie is nu al te downloaden.

Vergelijkbare berichten