Op zoek naar landelijke cijfers over fietsen? Op onze website staan veel fietscijfers toegelicht. Maar welke onderzoeken liggen hieraan ten grondslag? En meer algemeen: welke landelijke onderzoeken zijn er überhaupt met betrekking tot recreatief fietsen? Onze kennismedewerker Monica Wagenaar maakte een overzicht. Het document Kennisdata Recreatief fietsen is een handig hulpmiddel bij datagedreven beleidskeuzes, productontwikkeling en marketing.

Focus op recreatief fietsen

De voorbereidingen van dit overzicht lopen al langer. Mooi dat onze insteek naadloos aansluit bij de recent verschenen Datalandschap Wegwijzer van de Landelijke Data Alliantie (LDA). Deze brengt voor de totale toeristische sector de data in beeld. Ons document richt zich op onderzoeken en rapporten over recreatief fietsen. Soms is daarin recreatief fietsen het belangrijkste onderwerp; soms zijn er alleen raakvlakken. Voorop staat hier welke landelijke onderzoeksbronnen bekend zijn.

We bieden een overzicht van wat er aan onderzoeken rondom recreatief fietsen loopt of komt. Feitelijke cijfers staan er niet in. Die vind je op onze site bij Fietsen in Cijfers.

Eric Nijland, directeur Fietsplatform

Indeling in thema’s

De wegwijzer is ingedeeld in hoofdthema’s: vrijetijd in Nederland – fietsen als recreatieve activiteit; vakantie in NL – fietsvakanties of fietsen als activiteit tijdens de vakantie; de consument – gedrag, tevredenheid, doelgroepsegmentatie; mobiliteit – (recreatieve) fietsmobiliteit, overige onderzoeken en internationale onderzoeken. Dus van Onderzoek inkomend Dagbezoek tot Wielersportmonitor. En van Leisure Leefstijlen tot Radreise Analyse

Informatie

In de wegwijzer staat per publicatie de relevante informatie. Bijvoorbeeld het jaar van verschijnen, de frequentie en wat in het onderzoek betrekking heeft op recreatief fietsen. Ook het niveau staat vermeld. Gaat het om landelijke, provinciale, regionale of gemeentelijke data.

Het overzicht is natuurlijk dynamisch. Als nieuwe publicaties verschijnen, actualiseren we het. Missen er landelijke onderzoeken in de opsomming, dan horen wij dat graag.

Monica Wagenaar, kennismedewerker Fietsplatform

Actualiteit

Het overzicht toont de meest recente publicaties over (of met raakvlakken met) recreatief fietsen. Daarnaast: onderzoeken die komende jaren op de planning staan. Enkele rapporten zijn wat ouder. Die staan toch vermeld. Of omdat nog geen recentere onderzoeken beschikbaar zijn óf omdat de recente onderzoeken minder uitgebreid zijn. De meest actuele versie van het document staat op de pagina Fietsen in cijfers uitgelicht als Tip.

Vergelijkbare berichten