Op donderdag 13 juni organiseerde CROW-Fietsberaad samen met het Fietsplatform een kenniscafé over de fietsveiligheid op dijkwegen. Fietsplatform deed samen met ANWB, Fietsersbond, Wielersportbond NTFU en VVN onderzoek naar de subjectieve fietsveiligheid op dijkwegen. Tijdens het café werden de onderzoeksresultaten gedeeld.

Driekwart fietsers ervaart onveilige situaties op dijkwegen

De resultaten zijn zorgwekkend: een kwart van de fietsers heeft regelmatig of vaak te maken met onveilige situaties op dijkwegen, terwijl bijna de helft dit soort situaties af en toe meemaakt. Aan bod kwam ook het mijden van dijkwegen vanwege het gevoel van onveiligheid, hoe onveilige situaties op dijkwegen ontstaan en hoe de veiligheid op dijkwegen verbeterd kan worden.

Deze enquête is zeer belangrijk en een aanleiding om met de wegbeheerder in gesprek te gaan

deelnemer kenniscafé

Open antwoorden discussievoer

Op basis van een enkele open antwoorden gingen we met elkaar in gesprek. Oplossingsrichtingen en voorbeelden werden gegeven. Al met al een geslaagd kenniscafé, zo vonden ook de deelnemers. De rapportage van het onderzoek is hieronder te downloaden.

Vergelijkbare berichten