Op 6 december 2022 organiseerden we voor routebureaus, recreatieschappen en gemeenten een online vakberaad. Het doel was om met elkaar in gesprek te gaan over thema’s die zowel op landelijk als regionaal niveau spelen, en waarbij we elkaar kunnen helpen. Belangrijkste agendapunt was de Routedatabank en de samenwerking tussen ons en de routebureaus daarbij. Wat zijn de plannen voor doorontwikkeling? Hoe kunnen we de kwaliteit van recreatieve routedata in Nederland verhogen? Hoe zijn de werkzaamheden tussen landelijke en regionale organisaties verdeeld? 

Verbeterde versie Routedatabank

We werken als Fietsplatform aan een verbeterde versie van de Routedatabank, zodat iedereen altijd en overal over actuele fietsroutedata kan beschikken. Tijdens het vakberaad hebben we daarom de voorwaarden voor een actuele en accurate routedatabank opnieuw beschouwd. Om het de fietser zo comfortabel mogelijk te maken, moet de kwaliteit van routedata bij de bron worden verbeterd. Het is belangrijk dat we allemaal op een consistente manier onze routedata gaan beheren; het liefst volgens een gemeenschappelijke standaard.

Focus verleggen

We gaan in 2023 de focus van het verbeteren en aanpassen van routedata van de routebureaus verleggen naar het helpen van regionale databeheerders om hun brondata op dit gemeenschappelijke niveau te krijgen. Dat begint met bepalen waar we nu staan, en hoe we vanuit daar verder kunnen. We zullen een mini-enquête houden om het huidige datalandschap in beeld te krijgen. Van daaruit gaan we in het eerste kwartaal van 2023 eerst in gesprek met de makers van databeheersystemen. Bij hen ligt volgens het vakberaad de sleutel om data snel en volledig te ontsluiten, dus daar gaan we de samenwerking zoeken. 

Tijdens het overleg bespraken we onze wens om duidelijker op papier te hebben welke verantwoordelijkheden naar de recreatieve fietser bij welke organisatie zijn belegd. We willen komen tot een document waarin helder is opgeschreven welke afspraken er zijn. Zo kunnen nieuwe collega’s of andere belanghebbenden snel op de hoogte zijn hoe onze onderlinge relatie in elkaar steekt.

Landelijke agendering

Tenslotte keken we vooruit naar de andere activiteiten van Fietsplatform in 2023 en bespraken we vragen vanuit de zaal. Een belangrijk vraagstuk dat hierbij aan bod kwam is de landelijke agendering en prioritering van recreatief fietsen in de vorm van investeringen. We gaan ook in 2023 samen met de routepartners weer aan de slag om een lans te breken voor recreatief fietsen op de landelijke agenda’s, met eenzelfde belang als utilitair fietsen.

Vergelijkbare berichten