In de uitgave Nederland in cijfers 2023 beantwoordt het CBS in sprekende beeldgrafieken 34 vragen. ‘Waar liggen onze fietspaden en -wegen?’ is er één van. Het CBS illustreert dat Nederland 153.000 km aan fietspaden en wegen heeft waarop fietsers welkom zijn. Ongeveer 10 procent daarvan loopt door de natuur.

15.000 km door de natuur

Het grootste aantal fietskilometers, een kleine 43.000, loopt door bebouwd gebied met weinig of geen groen. Daarna volgen akkers en weilanden met 33.000 kilometer, bebouwde omgeving met veel groen (30.000), landelijk of dorps (23.000), en tot slot de natuur (15.000 kilometer).

Ondergrond en verlichting

In een webartikel geeft het CBS nog meer informatie over het fietsnetwerk, deels gebaseerd op data van de Fietsersbond. Zo’n 60 procent van het netwerk bestaat uit wegen waarop zowel fietsers als automobilisten mogen rijden. De verharding van de wegen en paden is meestal asfalt of beton. Ook blijkt dat bijna 70 procent van de fietspaden verlicht is. Gemiddeld zaten Nederlanders in 2021 ruim 15 minuten per dag op de fiets. Afstappen gebeurt het vaakst voor boodschappen, uitgaan, sport of hobby. De meeste tijd en kilometers besteden ze voor plezier, zoals toeren of uitgaan.

Nederland in cijfers 2023 belicht ook de vraag: Hoeveel volwassenen voldoen aan de Beweegrichtlijnen? Het blijkt dat 78 procent van de Nederlanders voldoet aan de richtlijn voor spier- en botversterkende activiteiten en 50 procent aan de richtlijn voor matig intensieve inspanning. Aan beide richtlijnen voldoet 44 procent van de mensen.

Vergelijkbare berichten