Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft een brochure Fietsfeiten 2023 uitgebracht. Nieuwe inzichten en actuele gegevens over het fietsgebruik in Nederland zijn hierin gebundeld. De cijfers bevestigen de belangrijke rol van de fiets in het Nederlandse mobiliteitssysteem. Meer dan een kwart (28%) van alle verplaatsingen in Nederland gaat namelijk per fiets. Dit aandeel is relatief stabiel. Tijdens corona in 2020 en 2021 nam het iets af. Maar in 2022 was het weer op hetzelfde niveau als in de periode 2012-2019.

4,8 miljard fietsritten

Een van de cijfers uit de brochure is het aantal fietsritten. In 2022 maakten Nederlanders 4,8 miljard ritten met de fiets. Zij legden daarbij 18,2 miljard km af; dit is 3,0 km per Nederlander per dag. Nederlanders fietsen het meest voor vrijetijdsdoeleinden, op een gewone fiets is dit 48% van de totaal afgelegde afstand; op een e-bike is dit 53%. Ook pakken ze vaak de fiets voor werk en onderwijs. Vrouwen en jongeren fietsen relatief gezien het meest. Vrouwen maken verder ruim de helft meer e-bikeverplaatsingen dan mannen.

Stijging afgelegde afstand

In de periode 2012 t/m 2019, dus voor corona, steeg de afgelegde afstand per fiets met bijna 8%. Ook daarna, van 2019 t/m 2022, nam deze afstand iets toe, maar door de coronapandemie was de groei minder sterk. De toename in afgelegde afstand per fiets is te danken aan de populariteit van de elektrische fiets.

Toename gebruik e-bike

De populariteit van de e-bike zette ook tijdens coronaperiode door. Ouderen gebruiken hem relatief gezien het vaakst, maar het aandeel e-bike nam tussen 2019 en 2022 het snelst toe onder jongeren en jongvolwassenen. Deze toename geldt voor het hele land.

Meer fietsfeiten

De uitgave Fietsfeiten 2023 bevat nog veel meer cijfers. Bijvoorbeeld over hoe het fietsgebruik verdeeld is over de dag, hoe afstanden en reistijden verschillen tussen de gewone fiets en e-bike, en welke rol de fiets speelt bij voor- en natransport. Ook maatschappelijke effecten zijn benoemd, denk aan gezondheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid.

De KiM brochure staat op onze site bij Fietsen in cijfers, publicaties van derden. Of download hem via onderstaande knop.

Vergelijkbare berichten