Medio 2023 presenteerden we het document Kennisdata Recreatief fietsen. Een handig overzicht van landelijke onderzoeken met betrekking tot recreatief fietsen. Soms is daarin recreatief fietsen het belangrijkste onderwerp; soms zijn er alleen raakvlakken. Zodra er een update of nieuw onderzoek verschijnt verwerken we dat in het document.

Update

In de laatste update – van 7 december – melden we de verschijning van het CBS Vakantieonderzoek, het NBTC onderzoek Potentie plattelandsvakanties in Nederland 2023, het Belevingsonderzoek fietsen 2023 van Platform WOW (Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders) en twee publicaties van het KiM (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid): Mobiliteitsbeeld 2023 en Fietsfeiten 2023.

Indeling in thema’s

De wegwijzer is ingedeeld in hoofdthema’s: vrijetijd in Nederland – fietsen als recreatieve activiteit; vakantie in NL – fietsvakanties of fietsen als activiteit tijdens de vakantie; de consument – gedrag, tevredenheid, doelgroepsegmentatie; mobiliteit – (recreatieve) fietsmobiliteit, overige onderzoeken en internationale onderzoeken. Dus van Onderzoek inkomend Dagbezoek tot Wielersportmonitor. En van Leisure Leefstijlen tot Radreise Analyse.

In de wegwijzer staat per publicatie de relevante informatie. Bijvoorbeeld het jaar van verschijnen, de frequentie en wat in het onderzoek betrekking heeft op recreatief fietsen. Ook staat vermeld of het gaat om landelijke, provinciale, regionale of gemeentelijke data.

Vergelijkbare berichten