Vanuit onze rol als kennis- en coördinatiepunt voor het recreatief fietsen is het verzamelen en delen van onderzoeksgegevens rondom recreatief fietsen één van de kerntaken. Daarom laten we, net als vorig jaar en het jaar ervoor, weer een groot Fietsvakantieonderzoek uitvoeren. Kien Onderzoek houdt het onderzoek onder een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking (16+). Dit jaar is het onderzoek nog weer uitgebreider dan dat van vorig jaar. Zo kunnen we straks ook uitspraken doen over bijvoorbeeld bestemmingsprovincies en marktaandelen. Informatie waar onze regiopartners extra belang bij hebben. 

Trektochtfietser nader onderzocht
Het Fietsvakantieonderzoek geeft naast fietsstandplaatsvakanties inzicht in het aantal fietstrektochten en in het gebruik van LF-routes tijdens fietstrektochten. Om dieper in te kunnen zoomen op het gebruik van LF-routes is in overleg met Kien Onderzoek besloten om de trektochtfietsers ook via nieuwsbrieven en social media te benaderen. Hoe meer respons, hoe meer we te weten komen over de gebruikte routes en de redenen waarom men voor een LF-route kiest. Kien Onderzoek koppelt vervolgens beide deelonderzoeken aan elkaar voor een betrouwbaar totaalbeeld.

Input voor evaluatieonderzoek
De planning is om de resultaten maart 2022 te presenteren. De uitkomsten zullen ook meegenomen worden bij het evaluatieonderzoek (‘midterm review’) naar de transitie van het LF-netwerk naar LF-icoonroutes. 

Vergelijkbare berichten