Op 9 april organiseerden we een Vakberaad met en voor de routebureaus, specifiek over de herijking van het kwaliteitskader voor de fietsroutenetwerken. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst, met een waardevolle inbreng vanuit de routebureaus. Het onderwerp leeft en de herijking voorziet in de behoeftes.

Het Fietsplatform heeft een adviserende rol gespeeld bij de uitrol van de fietsnetwerken in Nederland, vanaf het eerste netwerk (25 jaar geleden!) tot nu aan toe. We hebben zo bijgedragen aan de totstandkoming van een indrukwekkend landsdekkend netwerk met hoge waardering en intensief gebruik door fietsers. Ook werken we verder aan het behoud en voortzetting van het succes. We doen dit met diverse landelijke tools voor kwaliteitsmanagement, van routedatabank en meldpunt tot kwaliteitsmonitor.

Eric Nijland, directeur Fietsplatform

Kwaliteitskader groeit mee

Het aanbod van paden en wegen binnen de selectie van onze landelijk fietsroutestructuur is dynamisch. Jaarlijks vinden kleine aanpassingen plaats; grote revisies zijn periodiek en op regionale basis. Door de jaren heen is echter het gebruik veranderd. Er zijn meer recreatieve fietsers, ze gaan vaker op pad en de diversiteit aan fietsen is toegenomen. Ook fietsen we harder, langer – ook tot op hogere leeftijd – en verder. En dit terwijl de beweegruimte afneemt, minder bereikbaar en toegankelijk is, en de infrastructuur minder berekend is op het veranderlijke gebruik. Hoewel de bewegwijzering nog steeds heel belangrijk is – fietsers beschouwen bebording als heel waardevol – wordt deze gecompleteerd met zes andere essentiële kwaliteitsaspecten. Met name de onderliggende infrastructuur is daarbij van groot belang.

Samen naar een herijking

Tijdens de bijeenkomst gaven we een voorzet voor de uitwerking van de zeven kwaliteitsaspecten:

  1. Ontwerp | kwaliteit gekozen tracé, omgevingskwaliteit
  2. Infrastructuur | kwaliteit gekozen paden en wegen
  3. Bewegwijzering | kwaliteit uitvoering
  4. Aanvullende voorzieningen | kwaliteit en kwantiteit
  5. Routedata | kwaliteit en actualiteit
  6. Ontsluiting | vindbaarheid
  7. Beheer en organisatie | borging kwaliteit en continuïteit

Deze indeling vormde ook al de basis voor onze meest recente Kwaliteitsmonitor (2022). Het idee is om deze kwaliteitsaspecten nu gezamenlijk te ‘laden’ met streefwaardes. Zo ontstaat een actueel kwaliteitskader waar elk routebureau zich op kan richten. De gebruiker van de fietsnetwerken staat daarbij centraal.

Vervolgstappen

Er was veel enthousiasme voor het voorstel. Op basis van vragen, wensen en behoeften van routebureaus haalden we binnen de aspecten ideeën voor invulling op. Gezamenlijk hebben we de planning besproken, afspraken gemaakt en is er een werkgroep ingesteld voor de verdere uitwerking. In de eerste helft van mei zal de eerste van de twee bijeenkomsten worden georganiseerd. De zomer gebruiken we om het – met de werkgroep tot stand gekomen – herijkte kwaliteitskader door routebureaus te beoordelen. Met als streven om in september een actueel kwaliteitskader te presenteren.

Vergelijkbare berichten