Na de primeur in 2021 in Groningen heeft ook Friesland LF-weekendtochten gelanceerd, ontwikkeld door Merk Fryslân en haar toeristische regio’s. Een LF-weekendtocht volgt deels een LF-route, en voert via het knooppuntennetwerk terug naar het startpunt.

Fietstoeristen kunnen in twee dagen een mooie ronde door Friesland te fietsen. De routes ontsluiten een groter deel van de provincie voor fietstoerisme en stimuleren het verblijf en verteer daar.

“Spreiding van toeristen over heel Friesland is één van de belangrijkste speerpunten uit onze opgave Dagrecreatieve Netwerken in aanloop naar een Gastvrij Friesland in 2028.” 

Hendrika Zijlstra, projectmanager Merk Fryslân

Friese Zuiderzee
Het aanbod is gevarieerd: LF-weekendtocht Friese Zuiderzee is in de Friese Zuidwesthoek, ook wel Waterland van Friesland. De route gaat een stukje over de LF Zuiderzeeroute en toont verder het afwisselende landschap van Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. 

Middelzee en Lauwerszee
In het Noordwesten van Friesland zijn twee LF-weekendtochten langs de LF Kustroute: Friese Kust en Middelzee, en Friese Kust en Lauwerszee. Bij de eerste route, via Leeuwarden, Bolsward en Sneek, staan de oevers van de vroegere Middelzee centraal. Bijzonder omdat vrijwel alle kaden, middeleeuwse dijken en zeeweringen na al die eeuwen nog intact zijn. Friese Kust en Lauwerszee voert door de Friese Waddendelta en over verschillende oude terpen.

“In monumentale dorpjes als Hegebeintum en Ee kunnen toeristen echt hun hart ophalen aan de Friese cultuur en de ruimte eromheen.” 

Aafke-Wallie van Dijk, Visit Wadden

De drie Friese LF-weekendtochten zijn in afstemming met het Fietsplatform ontwikkeld door de opgave Dagrecreatieve Netwerken van de Provinsje Fryslân, Merk Fryslân, Recreatieschap Marrekrite, Visit Wadden, VVV Waterland van Friesland, Bestemming Noardwest en toerisme regiomarketing Noardeast Fryslân. 

Informatie staat op onze publiekswebsite www.nederlandfietsland.nl/lf-weekendtochten, en daarnaast natuurlijk uitgebreid op de speciale routewebsites van de LF Zuiderzeeroute en de LF Kustroute.

Vergelijkbare berichten