Een nieuwe meerjarenovereenkomst voor EuroVelo 19 Internationale Maasfietsroute is een feit. Als vertegenwoordiger vanuit Nederland ondertekende Fietsplatform op 31 maart 2022 namens de betrokken provincies Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland de vastgelegde afspraken. De landenvertegenwoordigers vanuit België en Frankrijk ondertekenden, elk op de eigen locatie, ook. De handtekeningen bij elkaar staan voor een verdere samenwerking met de European Cyclists Federation (ECF) voor een periode van drie jaar (2022-2024).

Tijdens ons Maasroute partneroverleg op 28 oktober 2021 deelde ECF-directeur Jill Warren de resultaten van de eerste long term management agreement (LMTA) periode, en de ambities voor het vervolg. De vier betrokken provincies stemden in met de vernieuwing van de LMTA. Zo vindt provincie Zuid-Holland “het borgen van de continuïteit van deze EuroVelo route en de voortzetting van de Europese samenwerking van groot belang.”

Promotie op drie niveaus
In de nieuwe LTMA staat welke activiteiten ECF uitvoert voor waarborging van continuïteit, kwaliteit en herkenbaarheid van de internationale route. Ook voorlichting en promotie onder internationale fietstoeristen hoort daarbij. Deze promotie gebeurt op drie niveaus: 

• Internationaal door ECF, vanuit het perspectief van de internationale route. Via de website eurovelo.com en andere promotieactiviteiten zet ECF vakantiefietsers op het spoor van de route van bron tot monding. Er gaat duidelijk profijt uit van het familieverband met bekende routes. De informatie is op hoofdlijnen, doorverwijzend naar routeportals per land.

• Nationaal, in Nederland door het Fietsplatform, vanuit het perspectief van de nationale (LF-)route. Via onze consumentenportal Nederland Fietsland en de website van de LF Maasroute inspireren, informeren, activeren en binden we binnen- en buitenlandse fietsers. We bieden alle informatie om een fietsvakantie te organiseren. Verwijzing gebeurt zowel naar de internationale route als naar regionaal aanbod.

• Regionaal/lokaal door DMO’s, vanuit het perspectief van het regionale aanbod. Gericht op het promoten van bezoek en verblijf in de regio. Verwijzing zowel naar de landelijke route als de internationale route. De website van Visit Brabant is hier een goed voorbeeld van. 

Initiatief provincie Limburg
In 2018 is de Internationale Maasfietsroute – eerder geïnitieerd door provincie Limburg – ingebed in het Europese netwerk van EuroVelo routes van de ECF. De route werd daarmee EuroVelo 19 Meuse Cycle Route. Januari 2019 is in Maastricht de coördinerende rol voor de internationale route door de provincie Limburg formeel overgedragen aan de ECF. De LTMA 2019-2021 ging in werking. Het Fietsplatform werd daarbij formeel de partner voor Nederland en vertegenwoordigde de vier betrokken provincies tijdens overleggen. Deze rolverdeling zal ook bij de vernieuwing van de LMTA 2022-2024 zo blijven.

Vergelijkbare berichten