Een ware mijlpaal. Op 3 april 2024 hebben de Europese Raad, de Commissie en het Parlement de Europese Verklaring over fietsen ondertekend. Een enorme verdienste voor de European Cyclists’ Federation (ECF) die veel lobbywerk hiervoor verricht heeft. De verklaring erkent fietsen als een volwaardige vervoerswijze en beschrijft fietsen als een van de “meest duurzame, toegankelijke en inclusieve, goedkope en gezonde vormen van transport en recreatie, en het cruciale belang ervan voor de Europese samenleving en economie.”

De Europese Verklaring over Fietsen verplicht alle Europese instellingen om het beleid gericht op meer fietsen te ondersteunen en versterken, en dit op hetzelfde niveau te plaatsen als andere vervoerswijzen. We zijn trots dat we samen met onze leden en industriële partners een beslissende rol hebben gespeeld in de lobby.

Henk Swarttouw, voorzitter ECF

De ECF dringt er nu bij de instellingen op aan om hun samenwerkings- en overlegbenadering voort te zetten om de succesvolle implementatie van de verklaring te garanderen.

Manifest voor EU-partlementsverkiezingen

Met de EU-parlementsverkiezingen in aantocht, vraagt ECF ook aandacht voor het manifest ‘Shift Gears for Europe’. Deze bevat een oproep aan EP-kandidaten om zich in de komende politieke ambtsperiode in te zetten voor het ondersteunen van de fiets en om er een democratisch, betaalbaar en betrouwbaar vervoermiddel van te maken. De ondertekening van de Europese Verklaring over Fietsen maakt dat leden van het Europees Parlement ervoor kunnen zorgen dat fietsen een topprioriteit van de politieke EU wordt. Het manifest omvat zes specifieke actiepunten om burgers rechtstreeks te laten profiteren van fietsen.

De Europese Verklaring over Fietsen zal ook een belangrijk gespreksonderwerp zijn tijdens de  Velo-city conferentie van ECF. Deze is van 18 tot 21 juni 2024 in Gent, België. De conferentie brengt zo’n 1.500 afgevaardigden uit meer dan 60 landen samen. In een plenaire sessie bespreken en delen vertegenwoordigers van de EU en nationale ministeries hun standpunten over de betekenis en implementatie van de Verklaring.

Lees het volledige artikel op de website van ECF

Vergelijkbare berichten