Al sinds 2012 komen fietsprofessionals uit Nederland en België voor de zomer samen om te leren, te ontmoeten, oplossingen en vraagstukken te bespreken maar vooral elkaar te inspireren. De editie van 2024 staat gepland 6 juni in Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het thema “fiets en voel je vrij’ staat deze dag centraal in Den Haag. Dit jaar verzorgt Fietsplatform niet één, maar twee workshops.

In 2023 brachten we tijdens het Fietscongres onze actieagenda Recreatief fietsen onder de aandacht. De agenda -bedoeld voor ministeries, beleidsmakers, routebureaus,
terreinbeheerder, natuurorganisaties, waterschappen, wegbeheerders,
strategische adviseurs en belangenorganisaties voor het fietsen- bevat 16 concrete punten om het fietsen in het landelijk gebied veilig en leuk te houden. We zijn zelf direct aan de slag gegaan, o.a. door ons in te zetten voor de instandhouding van de veerponten, fietsvriendelijke dijkwegen en de levende en vergevende berm.

Veerponten en dijkwegen

Als Veerpontencoalitie verzorgen we een workshop over het belang van veerponten voor het fiets en wandelnetwerk. De succesvolle coalitie is een samenwerkingsverband van ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, Rover, TeVoet, Ver. Vrienden van de Veerponten en Wandelnet en zet zich in voor een duurzame instandhouding van ons verenbestand. De tweede workshop gaat over dijkwegen: we hebben er in Nederland legio van en ze worden veel gebruikt door verschillende weggebruikers zoals fietsers, wandelaars, autorijders, motorrijders en landbouwverkeer. De ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, VVN en VeiligheidNL doen op dit moment onderzoek naar de subjectieve veiligheid op deze wegen. De uitkomsten -aangevuld met objectieve data- worden tijdens het NFC gepresenteerd. Zet 6 juni alvast in je agenda en zorg dat je aanwezig ben bij één van onze workshops.

Meer informatie over het Nationaal Fietscongres vind je op de website. Wim Bot, lid van de Raad van Advies, licht alvast een tipje van de sluier op over wat het programma dit jaar gaat brengen. Zowel de dijkwegen als veerponten worden hierin genoemd!


Vergelijkbare berichten