Home » Fietsen in cijfers
Nederlanders fietsen voor hun plezier
LF-route
Bestedingen fietsvakanties

Factsheets en rapporten

Veel cijfers zijn samengebracht in compacte factsheets. Of in onderzoeksrapporten met uitgebreide achtergrondinformatie.

Recreatief fietsen 2023
Nederland en de provincies

dec 2023
cijfers en vergelijkingen over recreatief fietsen in Nederland en de provincies: wie, waar, wanneer. En: wat zijn de effecten.

Kerncijfers fietsvakanties
2021-2022

april 2022
cijfers en achtergronden van het Fietsvakantie-onderzoek door Kien.

Kwaliteitsmonitor fietsregio’s 2022

dec 2022
toelichting en aanbevelingen scores provincies qua kwaliteit en aanbod recreatief fietsen

Fietsen en de Leisure Leefstijlen 2022

dec 2022
kennis over de recreatieve fietser gekoppeld met de Leisure Leefstijlen. Wat zijn drijfveren van fietsers.

Publicaties van derden

Cijfers die direct of indirect raakvlakken hebben met recreatief fietsen.

Nederlands Vrijetijdsonderzoek 2022-2023

april 2024
Het Nederlandse Vrijetijdsonderzoek (NVTO) toont hoe Nederlanders hun vrije tijd doorbrengen buitenshuis, inclusief de participatiegraad, meest ondernomen activiteiten en bestedingspatronen. Het is verricht in opdracht van het NBTC, als opvolger van het ContinuVrijetijdsonderzoek CVTO.
DOWNLOAD RAPPORT  | OPEN DASHBOARD

Onderzoek ANWB recreatieve fietsmogelijkheden

maart 2022
ANWB onderzocht eind 2021 samen met NTFU, Fietsersbond en Fietsplatform de recreatieve fietsmogelijkheden in Nederland.
DOWNLOAD RAPPORT | DOWNLOAD INFOGRAPHIC 

Mobiliteit in cijfers 2023-2024

april 2024
In Tweewielers 2023-2024 brengen RAI Vereniging en BOVAG de markt voor motorfietsen, fietsen en brom- & snorfietsen in kaart.
DOWNLOAD PUBLICATIE

ADFC Radreiseanalyse 2024

maart 2024
De ADFC Radreiseanalyse is een jaarlijks landelijk representatief online onderzoek naar fietstoerisme in Duitsland.
DOWNLOAD HAND OUT RAPPORT

 

NTFU Wielersportmonitor 2023

mei 2023
Resultaten Ipsos onderzoek uit 2022, in opdracht van de NTFU. Over omvang van de wielersport en motivatie van wielersporters.
DOWNLOAD RAPPORT | FACTSHEETS WIELRENNEN | MOUNTAINBIKEN | GRAVELBIKEN

Internationaal bezoek in beeld 2023

juni 2023
NBTC rapport met resultaten van Onderzoek Inkomend Dagbezoek 2021/2022 (OID) en het Onderzoek Inkomend Toerisme 2022 (OIT). Onderzoeken uitgevoerd onder de vlag van de Landelijke Data Alliantie.
DOWNLOAD PUBLICATIE | INTERACTIEVE PUBLICATIE

Inzicht in fietsgedrag buitenlandse gasten

sept 2023
NBTC heeft najaar 2022 een onderzoek uitgevoerd naar het fietsgedrag van Duitse, Vlaamse en Britse vakantiegangers die de afgelopen 5 jaar in Nederland zijn geweest.
DOWNLOAD INFOGRAPHIC

Inkomend verblijfsbezoek 2023

sept 2023
NBTC heeft een aangescherpte prognose voor inkomend verblijfsbezoek gepresenteerd.
DOWNLOAD PUBLICATIE

Onderzoek potentie plattelandsvakanties

nov 2023
NBTC onderzocht de potentie van plattelandsvakanties in Nederland. Ook in relatie tot associaties als natuur, rust en fietsen.
DOWNLOAD RAPORT | DOWNLOAD FACTSHEET

KiM Mobiliteitsbeeld 2023

nov 2023
Tweejaarlijkse publicatie van Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Ontwikkelingen in bereikbaarheid, verkeersveiligheid, effecten van mobiliteit op de leefomgeving en bestedingen aan mobiliteit.
DOWNLOAD PUBLICATIE

KiM Fietsfeiten 2023

dec 2023
Ook van Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) is het document Fietsfeiten 2023. Met nieuwe inzichten en actuele gegevens over het fietsgebruik in Nederland.
DOWNLOAD BROCHURE

Mijlpaal: Europese FietsVerklaring getekend
Kennis

Mijlpaal: Europese FietsVerklaring getekend

Op 3 april hebben de Europese Raad, Commissie en Parlement de Europese Verklaring over fietsen ondertekend. Deze erkent fietsen als een volwaardige vervoerswijze en beschrijft fietsen als een van de “meest duurzame, toegankelijke en inclusieve, goedkope en gezonde vormen van transport en recreatie, en het cruciale belang ervan voor de Europese samenleving en economie.”

Meer weten?

Voor vragen over de LF-routes en de doorontwikkeling ervan.

Eric Nijland
Directeur

“Het gemak van de doorgaande bewegwijzering met één herkenbaar routebordje. We horen zo vaak dat fietsers dat waarderen.”

Blijf op de hoogte

van onze activiteiten en van fietsrecreatienieuws in het algemeen via onze b2b nieuwsbrief.

Volg ons