Home » Fietsen in cijfers » Profiel fietser

Profiel fietser

Jong en oud. Alleen of met meerderen. Fietsen is een activiteit voor alle leeftijdscategorieën en groepssamenstellingen.

Recreatieve fietsers zijn te vinden in alle leeftijden. Ongeveer 35% van de recreatieve fietsers is tussen de 16 en de 39 jaar, eveneens 35% is tussen de 40 en de 59 en 30% is 60 jaar of ouder.

Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en Fietstrektochten 2021

Het percentage 60-plussers dat één of meerdere keren per week fietst ligt met 42% hoger dan het gemiddelde van 34%.

Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en Fietstrektochten 2021

De deelname aan recreatief fietsen is met 82% bij de groep tussen de 30-39 jaar het hoogst, maar bij deze groep is het deel dat wekelijks op de pedalen stapt juist relatief klein (29% t.o.v. 34% gemiddeld).

Bron: Kien Onderzoek, Fietsvakanties en Fietstrektochten 2021

Nederlanders fietsen voor hun plezier
Knooppunten
LF-route
Bestedingen fietsvakanties

Meer weten?

Voor vragen over fietsen in cijfers.

Eric Nijland
Directeur

“Als kennispunt voor het recreatief fietsen verzamelen, bundelen en delen we relevante en actuele cijfers.”

Blijf op de hoogte

van onze activiteiten en van fietsrecreatienieuws in het algemeen via onze b2b nieuwsbrief.

Volg ons