Home » Wat we doen » Kennisbundeling » Wegwijzer kennisdata recreatief fietsen

Kennisdata

Overzicht aanbod

Op onze website staan veel fietscijfers toegelicht. Maar welke onderzoeken liggen hieraan ten grondslag? En meer algemeen: welke landelijke onderzoeken zijn er überhaupt met betrekking tot recreatief fietsen? Het document Wegwijzer kennisdata recreatief fietsen is een handig hulpmiddel bij datagedreven beleidskeuzes, productontwikkeling en marketing.

Het document richt zich op onderzoeken en rapporten over recreatief fietsen. Dus van Onderzoek inkomend Dagbezoek tot Wielersportmonitor. En van Leisure Leefstijlen tot Radreise AnalyseSoms is daarin recreatief fietsen het belangrijkste onderwerp; soms zijn er alleen raakvlakken. Voorop staat hier welke landelijke onderzoeksbronnen bekend zijn.

De wegwijzer is ingedeeld in hoofdthema’s:

  • vrijetijd in Nederland – fietsen als recreatieve activiteit
  • vakantie in NL – fietsvakanties of fietsen als activiteit tijdens de vakantie
  • de consument – gedrag, tevredenheid, doelgroepsegmentatie
  • mobiliteit – (recreatieve) fietsmobiliteit
  • overige onderzoeken en internationale onderzoeken.

In de wegwijzer staat per publicatie de relevante informatie. Bijvoorbeeld het jaar van verschijnen, de frequentie en wat in het onderzoek betrekking heeft op recreatief fietsen. Ook het niveau staat vermeld. Gaat het om landelijke, provinciale, regionale of gemeentelijke data. De leeswijzer vooraan in het document legt uit waarom het niet zonder meer mogelijk is om cijfers uit verschillende bronnen te combineren of ermee te rekenen.

Het document sluit naadloos aan bij de Datalandschap Wegwijzer van de Landelijke Data Alliantie (LDA). Deze brengt voor de totale toeristische sector de data in beeld.

Meer weten?

Voor vragen kun je bij mij terecht.

Eric Nijland
Directeur

“We bieden een overzicht van wat er aan onderzoeken rondom recreatief fietsen loopt of komt. Feitelijke cijfers staan er niet in. Die vind je op onze site bij Fietsen in Cijfers”

Blijf op de hoogte

van onze activiteiten en van fietsrecreatienieuws in het algemeen via onze b2b nieuwsbrief.

Volg ons