Elk voorjaar komt het onderwerp weer in het nieuws: drukte op het fietspad. Het ongeval afgelopen week op het fietspad bij Monster heeft de discussie opnieuw opgelaaid. Ook wij als Fietsplatform zien al langer dat de ruimte in het buitengebied schaars is. Dat fietsers, wielrenners, mountainbikers, ruiters en wandelaars vaak beperkte ruimte moeten delen. Maar vooral elkaar ruimte moeten geven en gunnen. Dit laatste bespreken we ook binnen de Alliantie Samen Fietsen

Veiligheid en comfort onder druk
Het toegenomen en veranderende gebruik van het recreatieve fietsen vraagt om een andere kijk op het aanbod en de uitvoering van wegen en paden. En op de routenetwerken die op basis hiervan zijn samengesteld. Op veel plekken is de infrastructuur niet meer berekend op het actuele gebruik met de grotere snelheidsverschillen. De veiligheid en comfort staan onder druk, en recreanten ondervinden hinder van de toegenomen drukte en asociaal gedrag.

Gereedschapskist
Als Fietsplatform denken we mee aan oplossingen, bijvoorbeeld binnen het samenwerkingsverband Tour de Force. Met als inzet: een sterker fietsbeleid in Nederland. We adviseren bij het Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Dit plan beschrijft welke investeringen nodig zijn voor ‘het fietsen in Nederland’. In dit verband werken we met een aantal partijen waaronder de ANWB, aan een gereedschapskist om de kwaliteit van het recreatieve fietsen te verbeteren. Er is werk aan de winkel, waarbij er niet één soort oplossing is. We gaan de kist vullen met verschillende instrumenten waar weg- en terreinbeheerders, maar ook promotieorganisaties, mee aan de slag kunnen. Denk aan data en metingen, infra-aanpassingen en gedragsbeïnvloeding.

Gezocht: ruim baan voor de fiets
Om prettig te kunnen blijven fietsen ligt de grootste uitdaging bij het verbeteren en veiliger maken van de infrastructuur. Het verbreden van fietspaden is niet het ei van Columbus. Vaak kan het qua ruimte eenvoudigweg niet. Soms wordt het tegengehouden, bijvoorbeeld vanwege Natura 2000 afspraken. Maar het is ook niet altijd wenselijk: soms hoort dat charmante slingerpaadje gewoon bij het karakter van het gebied. 

Omgevingsplannen
Er ligt een spanningsveld tussen (de ruimte voor) natuur en recreatie. Recreanten zijn nu eenmaal niet evenredig verdeeld over het land. Inzetten op spreiding van recreatie is een deel van de oplossing. Maar dit laat zich niet makkelijk matchen met de behoefte om dichtbij huis te kunnen recreëren. In veel delen van het land is de ruimte hiervoor schaars. Of niet goed toegankelijk. Het is dus passen en meten met de ruimte; niet alleen op de paden zelf, maar ook bij het opstellen van omgevingsplannen. Daar ligt zowel de uitdaging als de sleutel: een omgevingsbeleid waarbij volwaardig rekening wordt gehouden met passende infrastructuur voor actieve mobiliteit, waaronder het fietsen. De grootste, mooiste en laagdrempeligste fitnessruimte is nog altijd buiten. Het is en blijft dé ruimte om te bewegen, in welke vorm dan ook.  

We helpen elkaar!
Laten we elkaar helpen om het leuk en veilig te houden! Door niet alleen ruimte te nemen, maar ook te geven. Meer variatie in het tijdstip waarop je gaat fietsen of de route die je kiest scheelt al. We geloven dat recreatief fietsen in Nederland een waardevolle ervaring is voor jong en oud. Een gezonde, actieve en duurzame vorm van toerisme, die gefaciliteerd, gedeeld en gekoesterd moet worden.

Vergelijkbare berichten