Het recreatieve fietsen zit al jaren in de lift: we fietsen vaker, langer en verder. Maar hoe vaak, hoe veel en hoe ver eigenlijk? En wat zijn de effecten? Als Fietsplatform verzamelen we cijfers over recreatief fietsen, doen aanvullend onderzoek en zetten actief in op kennisdeling. Onze zojuist verschenen Landelijke Kennisrapportage Recreatief fietsen sluit daar naadloos bij aan.

Provinciale vergelijkingen

Dit jaar bevat de rapportage voor het eerst een bundeling en vergelijking van zowel landelijke als provinciale onderzoekscijfers. Een unieke mogelijkheid om te benchmarken. We verstuurden er een persbericht over.

In het rapport is gebruik gemaakt van de meeste recente beschikbare bronnen. Het rapport belicht onder andere het profiel van de fietser, fietsvakanties en de waardering van verschillende aspecten van fietsen. Ook de nieuwe cijfers van het Onderzoek Inkomend Dagbezoek (OID) en het Onderzoek Inkomend Toerisme (OIT) zijn erin verwerkt.

De gegevens uit het rapport zijn helpend bij de doorontwikkeling van recreatief fietsbeleid en fietsproducten. Zo werken we samen aan Nederland als beste recreatieve fietsland in de wereld, nu en in de toekomst.

Eric Nijland, directeur Fietsplatform

Landelijke en provinciale factsheets

De belangrijkste kerncijfers uit het rapport staan in de factsheet Recreatief fietsen Nederland, zoals het aantal van 699 miljoen recreatieve fietstochten per jaar en het percentage van 76% van de Nederlanders dat fietst voor het plezier. Aanvullend maakten we voor de provincies een maatwerk factsheet met kerncijfers over hun regio.

Benieuwd naar welke onderzoeken er überhaupt zijn rondom recreatief fietsen? In ons handig overzicht Kennisdata recreatief fietsen staan ze gebundeld.   

Vergelijkbare berichten