De European Cyclists’ Federation (ECF) heeft van twaalf Europese landen de normen voor helling in fietsinfrastructuur vergeleken. Ook Nederland is meegenomen. Op basis van de inventarisatie presenteert de ECF aanbevelingen voor de maximale hellingspercentages en het ontwerp van de infrastructuur.

De ECF analyseerde de richtlijnen uit België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Slowakije, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Met de inventarisatie wil ECF een bijdrage leveren aan het overleg binnen de Europese economische commissie van de Verenigde Naties over de kwaliteitseisen voor fietsinfrastructuur.  

Hellingspercentages
ECF schetst dat Nederland en Vlaanderen een maat hanteren voor de moeilijkheidsgraad van de helling, namelijk de te overbruggen hoogte in het kwadraat gedeeld door de lengte van de helling. Aanbevolen is een moeilijkheidsgraad van 0,075 met een maximum van 0,2. Nog enkele voorbeelden: Frankrijk, Ierland en Polen hanteren een maximum hellingspercentage dat onafhankelijk is van het te overbruggen hoogteverschil. In Frankrijk is dit 6 procent, in Ierland is de aanbeveling 3 procent en het maximum 5 procent. In Polen is de aanbeveling 2 procent, het maximum 6 procent, met in uitzonderingsgevallen een toegestane 12 procent.

Aanbevelingen
Op basis van de analyse van deze richtlijnen formuleerde de ECF een aantal aanbevelingen. Op een gewone fietsroute is bijvoorbeeld op een hoogteverschil van 2 meter een hellingspercentage van 10 procent acceptabel, op een hoofdfietsroute met een hoogteverschil van 5 meter is dat 5 procent en op een fietssnelweg met een hoogteverschil van 100 meter 2 procent.

Aanbevolen hellingspercentages per type fietsroute afhankelijk van het hoogteverschil

De ECF geeft ook nog aanbevelingen voor het ontwerp. Op hellingen die steiler zijn dan 3 procent zou de breedte van het fietspad groter moeten zijn, een ontwerpsnelheid van 40 km/h gehanteerd moeten worden bij bochten en zichtafstanden, en de zogenoemde ontruimingstijd bij verkeerslichten voor klimmende fietsers moeten worden vergroot.

Vergelijkbare berichten