Donderdag 11 mei waren we aanwezig bij de ‘droomdag routenetwerken’, met als doel om mee te denken over een gezamenlijke visie op routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen. Als onderdeel van de herijkte actie-agenda Perspectief 2030, wordt door het InterProvinciaalOverleg (IPO) gewerkt aan het thema routenetwerken.

Routebureaus, landelijke routeorganisaties, terreinbeheerders, beleidsmakers, kennisinstellingen en belangenbehartigers voor de recreant zijn overal in Nederland bezig met een goede fiets-, wandel-, of vaarbeleving voor bewoner en bezoeker. Een gezamenlijke visie op routenetwerken is er echter niet.

Creatieve werksessies

Na het plenaire gedeelte was er tijdens de creatieve sessies tijd om elkaar te ontmoeten, spreken en te netwerken. Het gaf voldoende inspiratie en bouwstenen om tot een goede visie en bijbehorend beleid te komen. Uniformiteit -de gebruiker denkt niet in grenzen, Nederland is al zo klein-, landelijke regie en voldoende budget zijn veel genoemde belangrijke bouwstenen. We zijn benieuwd naar het uiteindelijke resultaat van deze dag in de Papierfabriek in Nijmegen.

Vergelijkbare berichten