Maandag 12 april vond een overleg plaats tussen voorzitter Paulus Jansen en directeur Eric Nijland van het Fietsplatform, en directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten. De inzet: hoe kunnen we elkaar helpen? Bijzonder daarbij is dat Marc van den Tweel deze zomer vertrekt bij Natuurmonumenten; hij wordt algemeen directeur van NOC*NSF. Een organisatie waar we als Fietsplatform ook nauwe banden mee onderhouden. Wat ons nu bindt en zal blijven binden: de zorg voor voldoende goede ruimte om actief te genieten van buiten. En de gebiedsprocessen die daarbij netto tot nu toe niet bijdragen aan verbetering.

De groene beweegruimte staat onder druk en is ongelijk verdeeld over het land. Bovendien is deze ruimte op veel plekken niet goed ontsloten. Werk aan de winkel dus. Het Fietsplatform zal dit ook belichten in de toekomstvisie op het recreatieve fietsen die in voorbereiding is. Natuurmonumenten gaf aan in principe aan te willen haken bij deze toekomstvisie. Het onderling contact zal hiervoor worden geïntensiveerd. Andersom haken wij aan bij het collectief NL Buiten dat Natuurmonumenten heeft opgezet. Speerpunten hierbij zijn onder andere afstemmen van agenda’s en samenwerking in de lobby.

Vergelijkbare berichten