Nog twee weken en dan is het zover! Op dinsdag 18 april organiseert het Fietsplatform een symposium over het recreatieve fietslandschap in 2030. In één middag praten we je helemaal bij over de toekomstbestendigheid van het recreatieve fietsen. En wat er nodig is, want er is werk aan de winkel!

Keynote: meer ruimte voor recreatie

Tinco Lycklama à Nijeholt (Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd) is als keynotespreker toegevoegd aan het programma. In opdracht van de ANWB heeft Tinco onderzoek gedaan naar de hoeveelheid groene ruime per inwoner in Nederland. Deze is de laatste jaren schrikbarend afgenomen en zal verder doorzetten. En dat terwijl de behoefte alleen maar toeneemt: mensen willen genieten van buiten, door in de natuur te fietsen of wandelen. De grootste sportschool ligt immers buiten op ons te wachten. Het toekomstige nationale ruimtetekort is in het onderzoek becijferd, Tinco presenteert hier de resultaten van en licht deze verder toe.

Pitches en debatten

Tijdens het symposium geven inspirerende sprekers en panelleden nieuwe inzichten en handvatten om mee aan de slag te gaan. Twee thema’s worden bij de kop gepakt: ruimtelijke kwaliteit en passende infrastructuur. Op het programma staan de volgende pitches:

– Casus Posbank | Jeroen de Koe, Natuurmonumenten
– Perspectief voor landschap | Gerrit-Jan van Herwaarden, LandschappenNL
– Dijk van een fietspad | Mark van Kruining, Unie van Waterschappen
– Sturen via routenetwerken | Jeroen van Noort, Routebureau Utrecht

Genoeg voeding om met elkaar in gesprek te gaan over hoe samen werken aan een aantrekkelijke, toegankelijke en bereikbare buitenruimte, en veilige aantrekkelijke infrastructuur. Naast de pitchers nemen onder andere Angelique Vermeulen (NBTC/ LNV Agenda Natuurinclusief), Marjon Kaper (directeur ANWB vereniging), Arne Schaddelee (gedeputeerde provincie Utrecht) en Esther van Garderen (Fietsersbond) deel aan het debat.

Afsluitend presenteren wij ons perspectief ‘Het recreatieve fietslandschap in 2030’ en bijbehorende actieagenda.  

Vergelijkbare berichten