Letterlijk live netwerken, dat kon tijdens NBTC live! dat dinsdag 19 april in Den Haag plaatsvond. Samen met tientallen partners uit de toeristische sector bespraken we de kansen en uitdagingen voor bestemming Nederland. Hoe pakken we het herstel van de bezoekerseconomie aan? En welke andere grote opgaves komen op ons af?

NBTC had een gevarieerd programma opgezet. De deelnemers gingen met een aantal experts in gesprek over hoe we met elkaar de juiste impact kunnen realiseren op een drietal uitgelichte gebieden:

  • Data & inzichten: wat is de impact van bezoek, hoe definieer je ‘balans’ en welke data en inzichten hebben bestemmingen daarbij nodig?
  • Verduurzaming: wat is de weg naar klimaatneutraal reizen?
  • Landelijk gebied: hoe kunnen bezoekers een bijdrage leveren aan de transitie van het Nederlandse landschap?

Op de website van het NBTC staat meer informatie over bovenstaande programma’s.

Herkenbare onderwerpen
De uitgelichte programma’s zijn stuk voor stuk onderwerpen waar Fietsplatform annex mee is. Niet in het minst vanwege de opmars van de fietsvakantie als duurzame en actieve vakantiebesteding. Zo weten we uit ons recent fietsvakantieonderzoek dat in 2021 maar liefst 3,0 miljoen fietsers bij elkaar 7,2 miljoen fietsvakanties in eigen land ondernamen. 

Specifiek voor het landelijk gebied deden we in 2021 namens NLBuiten al een oproep aan het nieuwe kabinet: ‘Maak landelijk gebied beter toegankelijk voor recreant’. Tijdens corona bleek hoe belangrijk het is om erop uit te gaan. De druk op stedelijk groen was groot en soms moesten delen van beschermde natuurgebieden worden afgesloten. Daarom hebben zowel terreinbeherende als recreatieve organisaties en grondgebruikers elkaar gevonden in de missie om van de ‘buitenruimte’ waar mogelijk, gewenst én op vrijwillige basis een recreatieve ruimte te maken.  

Foto: NTBC

Vergelijkbare berichten